ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจวันมาฆบูชา และมอบรางวัล ให้กับนักเรียนและครูที่ทำคุณประโยชน์ กับพุทธศาสนา (คลิป)

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจวันมาฆบูชา และมอบรางวัล ให้กับนักเรียนและครูที่ทำคุณประโยชน์ กับพุทธศาสนา (คลิป)

25 กุมภาพันธ์ 2024
164   0

Spread the love

เชียงใหม่จัดกิจวันมาฆบูชา และมอบรางวัล ให้กับนักเรียนและครูที่ทำคุณประโยชน์ กับพุทธศาสนา คนดีวิถีพุทธ และร่วมกันปล่อย ปลาในแม่น้ำปิง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมทั้งสาธิตการสวดโอ้เอ้วิหารราย ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา


ที่อาคารพุทธสถาน ถนนท่าแพ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา และมอบรางวัล เด็กและเยาวชนต้นแบบ คนดีวิธีพุทธ ที่ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา จากโรงเรียนต่างๆทั้งระดับประถม และระดับมัธยม และการบรรยายธรรม โดยพระวิมล มุณี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และการปล่อยปลาหมอ ปลาซ่อน ปลาไหล ลงในแม่น้ำปิง บริเวนท่าน้ำเชิงสะพานนวรัตน์ ฝั่งตะวันออก ในตัวเมืองเชียงใหม่ ถวายเป็นพุทธบูชา และยังเป็นการเพาะขยายพันธุ์ปลา ในแม่น้ำปิง


นายมานิตย์ ขันธสีมา นายกพุทธิกสมาคมเชียงใหม่บอกว่า กิจกรรมครั้งนี้ ยังมีการสาธิต การสวดโอ้เอ้วิหารราย ของเด็กนักเรียน โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ จำนวนเกือบ 20 คน เป็นบทสวดที่ปฎิบัติและสืบทอดต่อกันมา ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ในปัจจุบัน เป็นการอ่านกาพย์ พระไชยสุริยา ที่นำมาจากหนังสือ มูลบทบรรพกิจ ซึ่งเป็นตำราเรียน ชั้นปฐมภูมิ ของเด็กสมัยโบราณ เพื่อช่วยในการออกเสียง และผันวรรณยุกต์ และได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2558

ในปัจจุบัน มีการสวดถึง 3 ทำนอง ทั้งกาพย์ยานี 11 เป็นทำนองที่เร็ว ว่องไว ฟังดูแล้วสนุกสนาน มีการออกเสียงเอื้อน แทรกระหว่างคำ ทำนองกาพย์ฉบัง 16 เป็นท่วงทำนองที่เนิบช้าลงมา จะเป็นทำนองกลางที่ไม่ช้าและเร็วเกินไป และทำนอง กาพย์สุรางคนางค์ 28 เป็นท่วงทำนองที่เนิบช้าที่สุด ซึ่งสร้างความไพเราะ ฟังแล้วรู้สึกสบายใจ และการสวดได้หายไประยะหนึ่ง และมีการนำนักเรียนมาหัดสวด โอ้เอ๋วิหารราย ตั้งแต่เทศกาลเข้าพรรษา 2553 เป็นต้นมา และในวันที่ 16 มีนาคม 2567 ทีมสวดโอ้เอ๋วิหารราย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ จะเข้าร่วมประกวดชิงโล่พระราชทาน ประจำปี 2567