ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตเชียงใหม่ ประดับเข็มกลัดและมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน ที่จบการศึกษาอนุบาล 3 ชั้นสูงสุดของโรงเรียน(คลิป)

เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตเชียงใหม่ ประดับเข็มกลัดและมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน ที่จบการศึกษาอนุบาล 3 ชั้นสูงสุดของโรงเรียน(คลิป)

3 มีนาคม 2024
262   0

Spread the love

โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต เชียงใหม่ ประดับเข็มกลัดและมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียน ที่จบการศึกษาอนุบาล 3 ชั้นสูงสุดของโรงเรียน และสอบเข้าโรงเรียน ที่ชื่อดังระดับจังหวัด ได้ทั้งหมด


คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ โรงเรียนดรุณนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประดับเข็ม ให้กับดวงดาว หรือกับนักเรียน ชาย-หญิง ชั้นอนุบาล 3 ที่จบการศึกษาชั้นสูงสุด จำนวน 72 คน หรืองาน ดรุณนิมิตส่งดาวก้าวไกล ประสานใจครอบครัวสัมพันธ์ 66 โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครอง มาร่วมชื่นชมแสดงความยินดี กับลูกๆ หลานๆ

จากนั้น อาจารย์ พรรณี บุญประเสริฐ ผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการ โรงเรียนดรุณนิมิต ได้เป็นประธาน มอบวุฒิบัตร แก่นักเรียนอนุบาล 3 ทั้ง 72 คน สำหรับนักเรียน ที่จบการศึกษา มีพื้นฐานที่ดี สามารถสอบ และเข้าเรียนต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่มีชื่อเสียง ระดับจังหวัด ได้แทบทั้งหมด สร้างความภาคภูมิใจ ให้กับคณะครูและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่ลูกศิษย์ เข้าเรียนต่อได้ พร้อมชมการแสดงของเด็กๆ

โอกาสเดียวกัน นายธวัช บุญประเสริฐ ผู้จัดการโรงเรียนดรุณนิมิต และอาจารย์ พรรณี บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณนิมิต ยังได้มอบ รางวัลให้กับคุณครู ที่ได้ปฎิบัติงานครบ 50 ปี คุณครู แดงต้อย ตาวินโน และครูปฎิบัติงานครบ 40 ปี คุณครู นงนุช บุญศิลป์ และ คุณครู บานเย็น นันติ ที่ปฎิบัติงานครบ 30 ปี และ คุณเสงี่ยม เมืองอินทร์ เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานครบ 30 ปี และคุณแดง ปฎิบัติหน้าที่ครบ 10 ปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ