ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ โรงเรียนแม่คือวิทยาอำเภอดอยสะเก็ด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (คลิป)

เชียงใหม่ โรงเรียนแม่คือวิทยาอำเภอดอยสะเก็ด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (คลิป)

13 มีนาคม 2024
301   0

Spread the love

โรงเรียนแม่คือวิทยา ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 รุ่น เชิญขวัญ

(12 มึ.ค.) ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศรีศุภอักษร โรงเรียนแม่คือวิทยา ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 รุ่น เชิญขวัญ (ผู้เจริญด้วยศิริมงคล) มีพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีล้านนา โดยนายอุดม อิ่นคำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาได้พร้อมมอบเกียรติให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และนักเรียนที่มีจิตอาสาช่วยเหลืองานโรงเรียนเป็นอย่างดี และจากนั้น นายสุริยน สุริโยตร ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่คือวิทยา ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา