ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เชียงใหม่ประสบความสำเร็จส่งเสริมให้ชุมชนคัดแยกขยะ ภายใต้ 3 R (คลิป)

เชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เชียงใหม่ประสบความสำเร็จส่งเสริมให้ชุมชนคัดแยกขยะ ภายใต้ 3 R (คลิป)

14 มีนาคม 2024
224   0

Spread the love

เทศบาลเมืองแม่โจ้ เชียงใหม่ประสบความสำเร็จส่งเสริมให้ชุมชนคัดแยกขยะ ภายใต้ 3 R คือใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้เสียค่าใช่จ่ายในการกำจัดขยะลดลง จากปีละ 15 ล้านบาทเหลือ 10 ล้านบาท และขยะยังนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก สร้างรายได้ให้ชุมชน


นายชัชวาล ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานมหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีธนาคารขยะครบถ้วนทุกแห่ง เพื่อจัดระบบจัดการ และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำแนวคิด ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน มาใช้ในการจัดการ สิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3 R คือใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมรณรงค์ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิล เป็นสินค้าในรูแบบต่างๆ ไปจำหน่าย เพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ทำให้เป็นแบบอย่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ โดยนำสินค้าแต่ละชุมชน ที่รีไซเคิลจากขยะ นำมาจัดแสดง และจำหน่าย

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศบาลเมืองแม่โจ้ บอกว่า ทุกชุมชนมีการคัดแยกขยะ นำขยะมารีไซด์เคิลและใช้ประโยชน์ ทำให้ชุมชนมีรายได้ และยังเป็นการลดรายจ่ายค่าจัดเก็บขยะของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ที่แต่ละปีเสียค่าใช้จ่าย ในการกำจัดขยะมากถึงปีละ 15 ล้านบาท ปัจจุบันลดลงเหลือแค่ 10 ล้านบาท หรือประหยัดถึง 5 ล้านบาท และขยะก็จะมีเอกชนรับซื้อ กระป๋องเครื่องดื่มรับซื้อกิโลกรัมละ 54 บาท รวมทั้งขยะชนิดอื่นๆ รวมทั้งรับซื้อใบไม่นำมาทำปุ๋ยหมักลดการเผา และฝุ่นควันPM2.5 ขณะที่วันนี้ พื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ เต็มไปด้วยฝุ่นควันที่ลอยเข้ามาในพื้นที่ หรือ PM2.5 สูงถึง 172 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร