ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ผู้หญิงก็ไม่แพ้ผู้ชายให้ส่างลองขี่คอ เดินรอบพระวิหาร 3 รอบ โดยไม่ให้เท้าแตะพื้น ถือเป็นเอกลักษณ์ งานสีสันงานประเพณีปอยส่างลอง วัดร้องอ้อ จังหวัดเชียงใหม่(คลิป)

เชียงใหม่ ผู้หญิงก็ไม่แพ้ผู้ชายให้ส่างลองขี่คอ เดินรอบพระวิหาร 3 รอบ โดยไม่ให้เท้าแตะพื้น ถือเป็นเอกลักษณ์ งานสีสันงานประเพณีปอยส่างลอง วัดร้องอ้อ จังหวัดเชียงใหม่(คลิป)

30 มีนาคม 2024
319   0

Spread the love

ผู้หญิงก็ไม่แพ้ผู้ชายให้ส่างลองขี่คอ เดินรอบพระวิหาร 3 รอบ โดยไม่ให้เท้าแตะพื้น ถือเป็นเอกลักษณ์ งานสีสันงานประเพณีปอยส่างลอง วัดร้องอ้อ จังหวัดเชียงใหม่ และหลังบรรพชา เป็นสามเณร บิดามารดาและญาติ ก็รอใส่บาตรสามเณรใหม่ ได้บุญกุศลกันถ้วนหน้า


งานประเพณีปอยส่างลอง วัดร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีพี่น้องชาติพันธุ์ไทยใหญ่ นำบุตรหลาน เข้าบรรพชาเป็นสามเณร ก่อนบรรพชา ก็จะมีการแต่งกาย ให้กับลูกหลาน ที่จะบรรพชา ในชุดส่างลอง ที่มีสีสันสวยงาม เสื้อผ้ามีสีสันสดใส และประดับไปด้วยอัญมณี และสวมมงกุฎ ในชุดเจ้าชายน้อย บรรดาญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด ก็จะให้ส่างลอง ขี่คอเดินรอบพระวิหาร ซึ่งปกติจะมีแต่ผู้ชายที่ให้ขี่คอ แต่ปีนี้ที่มีผู้หญิงหลายคน ที่เป็นญาติ ให้ส่างลองขี่คอ เดินรอบพระวิหาร และเต้นรำไปด้วย ตามจังหวะเครื่องดนตรี สร้างสีสันในขบวนแห่ โดยมีขบวนเครื่องอัฐบริขาน ขบวนต้นเงิน ขบวนส่างลอง เมื่อครบ 3 รอบ ก็จะมีการรวมตัวกัน เต้นรำตามจังหวะ เครื่องดนตรี ไปมาบริเวณหน้าพระวิหาร ถือเป็นงานบุญงานกุศล ที่ยิ่งใหญ่ ของพี่น้องไทยใหญ่

จากนั้นก็จะนำส่างลองทั้งหมดทยอย ขึ้นไปบนพระวิหาร เพื่อบรรพชา เป็นสามเณร โดยมีพระครูประภาสปริยัติวิมล เจ้าคณะตำบลสันผีเสื้อ เจ้าอาวาสวัดป่าข่อยใต้ ประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธี เพื่อบวชเรียน และยังเป็นการแสดงความ กตัญญูต่อบิดามารดา หรือผู้มีพระคุณ ตลอดที่บวชเรียนอยู่ที่วัด ก็จะมี พระอธิการ ชาญชัย กนฺตวีโร เจ้าอาวาสวัดร้องอ้อ เป็นผู้อุปการะผู้แล จากนั้นสามเณรบวชใหม่ทั้ง 4 รูป ก็จะลงไปรับบิณฑบาต กับบรรดาญาติพี่น้อง และผู้ปกครอง ที่ได้เห็นชายผ้าเหลือง มารอใส่บาตร หน้าพระวิหาร ได้บุญกุศลกันถ้วนหน้า ถือเป็นประเพณีที่งดงาม ของพี่น้องไทใหญ่