ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ วัดร้องอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบ พิธีส่งพระอุปคุตกลับสู่แม่น้ำปิง(คลิป)

เชียงใหม่ วัดร้องอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบ พิธีส่งพระอุปคุตกลับสู่แม่น้ำปิง(คลิป)

7 เมษายน 2024
322   0

Spread the love

วัดร้องอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบ พิธีส่งพระอุปคุตกลับสู่แม่น้ำปิงที่วัดร้องอ้อ พระอธิการชาญชัย กนฺตวีโร เจ้าอาวาสวัดร้องอ้อ และนายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน 8 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมประกอบพิธี อัญเชิญส่งพระอุปคุตกลับสู่แม่น้ำปิง ภายหลังเสร็จสิ้นงานปอยส่างลอง, พิธีสรงน้ำพระธาตุประจำปี 67 และงานสมโภชปิดทองพระพุทธรูปปางชนะมาร ที่วัดร้องอ้อ ซึ่งก่อนจัดงานได้มีพิธี อัญเชิญพระอุปคุตขึ้นมาประดิษฐาน ที่หอจำลองพระอุปคุต โดยมีความเชื่อว่า ที่ใดมีพระอุปคุตประดิษฐานอยู่ จะทำให้การจัดงาน หรือการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นงานทางวัดร้องอ้อ จึงได้ประกอบพิธีอัญเชิญกลับไปสู่แม่น้ำปิงอีกครั้งตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน


โดยหลังจากประกอบพิธีที่วัดร้องอ้อเสร็จสิ้น ได้นำพระอุปคุตมาร่วมประกอบพิธีที่ลานธรรม ท่าน้ำปิง บ้านท่าร้องขี้ควาย ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ พระอธิการชาญชัย กนฺตวีโร เจ้าอาวาสวัดร้องอ้อ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.เชียงใหม่ และประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน 8 จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เข้าร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้ และนายพูนทวี พันธุ์จินดานนท์ เข้าร่วมประกอบประพิธี โดยได้มีการเปลี่ยนผ้าองค์พระพุทธรูปปางประทานพร พร้อมได้ประกอบพิธีทำบุญอุทิศถวายแด่บูรพาจารย์ โดยมีพระภิกษุสามเณรจำนวน 9 รูป สวดชัยมงคลคาถา ฯ และในวันที่ 9 เม.ย.ที่จะถึงนี้ ที่ศูนย์ประสานงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ฯ จะได้ประกอบพิธีทำบุญถวายเครื่องสักการะบรมครูอาจารย์ ซึ่งได้จัดทำขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) เพื่อบรวงสรวงครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประศาสน์วิชาให้.