ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นำสามเณรที่บรรพชาภาคฤดูร้อนกว่า 30 รูป เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมม่อนพญานาคราช จ.เชียงใหม่(คลิป)

เชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นำสามเณรที่บรรพชาภาคฤดูร้อนกว่า 30 รูป เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมม่อนพญานาคราช จ.เชียงใหม่(คลิป)

9 เมษายน 2024
378   0

Spread the love

เจ้าอาวาสวัดโบสถ์น้ำดิบ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นำสามเณรที่บรรพชาภาคฤดูร้อนกว่า 30 รูป เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมม่อนพญานาคราช อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ตามโครงการ “บวชสร้างสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 2-11 เม.ย.67

พระครูวิโรจน์ชยาภรณ์ ประธาน อปต.น้ำดิบ อ.ปางซาง เจ้าอาวาสวัดโบสถ์น้ำดิบ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นำสามเณรที่บรรพชาภาคฤดูร้อนกว่า 30 รูป เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมม่อนพญานาคราช อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ตามโครงการ “บวชสร้างสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2567 สร้างศาสนทายาทเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งทางวัดโบสถ์น้ำดิบก็มีการจัดบรรพชาอุปสมบทเป็นประจำทุกปี แต่ปีนี้เป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับเมตตาธรรมครูบาชัยประสิทธิ์ภิกขุ ให้มาปฏิบัติธรรมที่ศุนย์ปฏิบติธรรมม่อนพญานาคราชแห่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4-11 เม.ย. 67 ระยะเวลา 10 วันด้วยกัน มีทั้งสามเณร มีทั้งพระภิกษุ อายุน้อยสุด 8 ขวบ