ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ มูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสานโครงการการศึกษาและพัฒนา ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ในการสนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนบ้านซิแบร ต.แม่ตื่น อ.ออมก๋อย (คลิป)

เชียงใหม่ มูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสานโครงการการศึกษาและพัฒนา ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ในการสนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนบ้านซิแบร ต.แม่ตื่น อ.ออมก๋อย (คลิป)

23 เมษายน 2024
280   0

Spread the love

มูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสานโครงการการศึกษาและพัฒนา ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ในการสนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนบ้านซิแบร ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไม่ให้เด็กนักเรียน ต้องเดินทางไปเรียนไกล จากหมู่บ้านถึง 27 กิโลเมตร


ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ นาย ไมเคิล อาร์แมน ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาชาวเขา แบบผสมผสาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับนายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต5 ในการสนับสนุนเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านซิแบร สาขาแม่ระอาใน ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และสนับสนุนบุคลากรการศึกษาตามความจำเป็นในเบื้องต้น พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน ร่วมกับโรงเรียนบ้านซิแบร เพื่อให้มีการเรียนการสอน มีคุณาภพ และตามข้อตกลงอีกหลายข้อ ซึ่งปัจจุบันมีเด็กนักเรียนจำนวน 22 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3 ต้องเดินทางไปเรียน ระยะทางไกลจากหมู่บ้าน ถึง 27 กิโลเมตร ยิ่งหน้าฝนยิ่งลำบาก


นาย สมศักดิ์ โมรีชาติ ผู้จัดการโครงกรการศึกษาและพัฒนาสังคมมูลนิธิพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน เผยว่าตั้งขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล ได้เรียนหนังสือใกล้กับบ้าน อยู่ใกล้พ่อแม่ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนไกลบ้าน เน้นให้ชุมชนมีความรู้ สุขภาพดี และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม และสิ่งสำคัญเด็กๆ ยังได้อยู่ในวัฒนธรรมพื้นถิ่นตัวเอง ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม โดยโรงเรียนบ้านซิแบร (สาขาแม่ระอาใน) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเดือนมิถุนายนนี้


นายประเสริฐ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซิแบร เผยว่า เปิดการเรียนการสอน ระดับอนุบาลถึง ป.3 รับนักเรียน เป็นการศึกษาในระบบ กศน รับนักเรียนได้ 29 คน มีครู 3 คน อนาคตจะเปิดถึง ป.6 เน้นการเรียนการสอน ด้วยการฝึกทักษะ เด็กสามารถทำเองได้ด้วยตนเอง ที่ผ่านมาเด็กๆ ในหมู่บ้านต้องไปเรียนที่โรงเรียนแม่ระอาใน ห่างจากหมู่บ้าน 27 กิโลเมตรเด็กๆ ต้องไปอยู่โรงเรียนกินนอน