ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการ บริหารกิจการประปาหมู่บ้านขัวโก ตำบลสันผีเสื้อ จังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนินการทางวินัยผู้บริหารชุดเก่านำเงินรายได้ จากการจัดเก็บค่าประปาหมู่บ้าน นำไปใช้หนี้นอกระบบ(คลิป)

เชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการ บริหารกิจการประปาหมู่บ้านขัวโก ตำบลสันผีเสื้อ จังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนินการทางวินัยผู้บริหารชุดเก่านำเงินรายได้ จากการจัดเก็บค่าประปาหมู่บ้าน นำไปใช้หนี้นอกระบบ(คลิป)

1 พฤษภาคม 2024
842   0

Spread the love

ประธานคณะกรรมการ บริหารกิจการประปาหมู่บ้านขัวโก หมู่ที่ 5 ตำบลสันผีเสื้อ จังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนินการทางวินัย ที่ผู้บริหารชุดเก่านำเงินรายได้ จากการจัดเก็บค่าประปาหมู่บ้าน นำไปใช้หนี้นอกระบบ ที่กู้ยืมมาปรับปรุง ระบบส่งน้ำซึ่งระยะเวลาผ่านมา นานเกือบ 2 ปี ยังไม่มีความคืบหน้า


นาง แสงหล้า อินต๊ะ ประธานคณะกรรมการ บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านขัวโก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เข้ายื่นหนังสือ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มารับเรื่องร้องเรียน กรณีได้ยื่นหนังสือ ร้องเรียนเกี่ยวกับผู้นำชุมชน อดีตประธานคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านขัวโก พร้อมคณะกรรมการชุดเดิมฯ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กรณีให้ตรวจสอบ การปฎิบัติหน้าที่ของผู้นำชุมชน ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านชุดเดิม ในการยักยอกนำทรัพย์สิน ของทางราชการไปจำหน่าย อีกทั้งนำเงินรายได้ จากการเก็บค่าน้ำประปา ไปจ่ายชำระหนี้นอกระบบ ทำให้ไม่มีเงินไปชำระ ค่ากระแสไฟฟ้า ตลอดจนไม่นำเงินรายได้ เข้าสู่ระบบบัญชีการประปา ทำให้การประปาหมู่บ้าน เกิดความเสียหาย และจะถูกตัดกระแสไฟฟ้า และระยะเวลาผ่านมานาน ทางคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านชุดใหม่ และประชาชน ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ำ ของหมู่บ้านขัวโก ใคร่ขอติดตามความคืบหน้า การตรวจสอบพฤติกรรม และดำเนินการทางวินัยกับผู้นำชุมชน พร้อมคณะกรรมการชุดเดิม อยู่ในขั้นตอนใด

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องไว้ ซึ่งประธานคณะกรรมการคนก่อน ที่เป็นผู้มายื่นร้องเรียน แต่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้ลาออกไปแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ ได้ให้ทางนาง แสงหล้า อินต๊ะ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านขัวโก คนใหม่ ให้เขียนคำร้องใหม่ เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป และจะมีหนังสือชี้แจงให้ทราบภายหลัง สำหรับเรื่องดังกล่าว ทางประปาหมู่บ้านได้ติดหนี้ค่าจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงน้ำประปา นานถึง 9 เดือน เป็นเงินเกือบ 283,067 บาท จนทางการไฟฟ้าเกือบจะตัดกระแสไฟฟ้า ซึ่งเงินดังกล่าว ทางคณะกรรมการชุดเก่าได้มีการนำเงินไปจ่ายแล้ว แต่ยังเหลือทรัพย์สินอีกหลายอย่าง ยังไม่ได้มีการโอนมาให้กับคณะกรรมการชุดใหม่ และไม่เคยมีการประชุม เลยตั้งแต่มีสถานการณ์โควิคจนถึงปัจจุบัน และการดำเนินการทางวินัย ไปถึงไหน

อย่างไร จึงได้มาร้องเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้ง