ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังนโยบาย การขับเคลื่อนการเดำเนินงาน หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน(คลิป)

เชียงใหม่ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังนโยบาย การขับเคลื่อนการเดำเนินงาน หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน(คลิป)

8 พฤษภาคม 2024
141   0

Spread the love

คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังนโยบาย การขับเคลื่อนการเดำเนินงาน หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมายให้จัดตั้งครบทุกหมู่บ้าน ภายในเดือนมิถุนายน 2567 เพื่อให้ทุกชุมชนปลอดยาเสพติดทั้งแผ่นดิน

นางณิชพลัฏฐ์ อ่าน (นิด- พะ – ลัด )วรรณคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวอัมพร ไชยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นายสว่าง ธาตุอินจันทร์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินงานหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงมหาดไทย ที่ตั้งเป้าในปี 2567 ให้ทุกหมู่บ้านในประเทศไทยดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการจัดตั้งหมู่บ้านแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกหมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายให้ทุกชุมชนเป็นชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดคลอบคลุมไปทั่วทั้งแผ่นดิน โดยให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและเครือข่ายทุกพื้นที่ไปสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้าน ในการจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้าน ให้รับรู้ถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน


ขณะที่นายสว่าง ธาตุอินจันทร์ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้มาบรรยายให้ความรู้ ในการดำเนินการ สอดส่องเป็นหูเป็นตา คนในชุมชน และการบริหารงาน กองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารจัดการ โอกาศเดียวกัน ได้แสดงความยินดีกับ นางณิชพลัฎฐ์  วรรณคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่

อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งหมด 25 อำเภอ จำนวน 2066 หมู่บ้าน และปี 2567 ยังเหลือหมู่บ้าน ที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน อีก 1,334 หมู่บ้าน และที่น่าชื่นชมคืออำเภอเวียงแหง ที่ได้จัดตั้งไปครบทุกหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว และยังเหลือ 24 อำเภอ ที่ยังไม่ครบ ส่วนที่เหลือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งให้ดำเนินการจัดตั้ง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 นี้ เพื่อที่จะได้ประกาศในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกอย่างพร้อมเพียงกัน