ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรชาวพุทธ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ศาสนคุณาธาร ถวายพระสงฆ์ 68 รูป และรางวัลคนดีวิถีพุทธ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา (คลิป)

เชียงใหม่ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรชาวพุทธ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ศาสนคุณาธาร ถวายพระสงฆ์ 68 รูป และรางวัลคนดีวิถีพุทธ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา (คลิป)

22 พฤษภาคม 2024
511   0

Spread the love

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรชาวพุทธ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ศาสนคุณาธาร ถวายพระสงฆ์ 68 รูป และรางวัลคนดีวิถีพุทธ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จำนวน 230 คน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก มุ่งส่งเสริมในการทำความดี


ที่อาคารพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ พุทธสมาคมเชียงใหม่ และยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ จัดกิจกรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน โดยมีกิจกรรมของนักเรียน บ้านทาเหนือวิทยา นำสวดโอ้เอ๋วิหารลาย และนักเรียนโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา นำไหว้พระสรภัญญะ และเยาวชนจิตอาสา ร่วมร้องเพลง วิสาขบูชา และมีการบรรยายธรรม โดยนักเรียน จากชมรมจิตอาสาหัตถศิลป์ล้านนา วิสาขบูชานำพาโลกเป็นสุข และมีนางพรรณี บุญประเสริฐ นายกพุทธสมาคม กล่าวรายงานต่อประธานการจัดงาน


จากนั้นพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานมอบรางวัล เชิดชูเกียรติ ศาสนคุณาธร ถวายแด่พระสงฆ์จาก 5 อำเภอจำนวน 68 รูป และรางวัลคนดีวิถีพุทธ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ภายใต้โครงการผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา มีทั้งจากหน่วยงานราชการ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะช่างฟ้อนจิตอาสา ลูกเสือชาวบ้าน และสื่อมวลชน รวม 230 คน เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา มุ่งส่งเสริมให้ทำความดี พร้อมทั้งให้ศีลให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคล