ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ย้ำเตือนชาวนาปลูกนาปรังไม่ขึ้นทะเบียนเสียหายรัฐไม่ช่วยเหลือ

เชียงใหม่ ย้ำเตือนชาวนาปลูกนาปรังไม่ขึ้นทะเบียนเสียหายรัฐไม่ช่วยเหลือ

5 มีนาคม 2020
664   0

Spread the love

ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ เผยมีพื้นที่เปาหมายให้ทำนามีน้ำรองรังไว้แล้วของเขื่อนแม่งัดและคลองชลประทานแม่แตง แต่ขอความร่วมมืองดทำนาปรังนอกพื้นที่เป้าหมาย

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าในส่วนการทำนาปรังปีนี้ของจังหวัดเชียงใหม่ ทางชลประทานเชียงใหม่ได้ประสานแจ้งไปยังชาวนาของดทำนาปรัง หลังจากสภาพความแห้งแรงปริมาณน้ำลดลงต่อเนื่อง แต่มีพื้นที่เป้าทางราชการกำหนดสามารถดำเนินการปลูกได้ของโครงการส่งน้ำแม่งัดแม่แฝก ซึ่งใช้น้ำจากเขื่อนแม่งัด จำนวน 10 ล้าน ลบ.ม. ที่จัดเตรียมไว้ อีกส่วนในพื้นที่คลองส่งน้ำแม่แตง จำนวน 12,000 กว่าไร่ จาก 4 หมื่นกว่าไร่ แต่ก็พบว่าบางพื้นที่นอกเขตเป้าหมายชาวนามีการทำนาปรังเกิดขึ้นมา ใช้แหล่งน้ำตนเองและน้ำใต้ดินมามาทำนา แต่ส่วนนี้หากเกิดความเสียหายขาดแคลนน้ำต้นข้าวตายการช่วยเหลือจะไม่ได้รับชดเชยจากภาครัฐ กรณีไม่ได้ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปรัง


อย่างไรก็ตามชลประทานเชียงใหม่ก็ไม่น่งนอนใจพร้อมเข้าไปช่วยเหลือกรณีเกิดสถานการณ์ภัยแล้งจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำไว้ เพื่อดำเนินการเข้าช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำ แต่เน้นย้ำขอความร่วมมืองดการทำนาปรังออกไปเพราะปริมาณน้ำที่มีภาครัฐได้จัดสรรน้ำเน้นไปที่น้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนเป็นหลัก