ข่าวทั่วไทย » ลำปาง พาเที่ยวและสำรวจหมู่บ้านปากบอกอำเภองาว จังหวัดลำปาง

ลำปาง พาเที่ยวและสำรวจหมู่บ้านปากบอกอำเภองาว จังหวัดลำปาง

20 มิถุนายน 2020
861   0

Spread the love

พาเที่ยวและสำรวจหมู่บ้านปากบอก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ปลูกใบชาและกาแฟ สร้างรายได้ แต่ชาวบ้านหมู่บ้านแห่งนี้อาศัยอยู่หลายชั่วอายุคนแต่ทั้งหมู่บ้านและพื้นที่ทำการเกษตร ไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่อย่างใด ชาวบ้านร่อนหนังสือถึง รมช.มหาดไทยเมื่อต้นปี 2561 ขอให้ช่วยเหลือเรื่องก็ยังเงียบ

พากันมาเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามและสำรวจพื้นที่บ้านปากบอก หมู่ 6 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูงและเนินเขา ทำให้ภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี เหมาะในการทำการเกษตรปลูกพืชเมืองหนาว มีเขตติดต่อพื้นที่จังหวัดพะเยา เส้นทางคมนาคมที่สะดวก ห่างจากที่ว่าการอำเภองาวประมาณ 70 กิโลเมตร

ด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสูงสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ที่มีความชุ่มชื่นหนาวเย็นอยู่เกือบตลอดทั้งปี ไม่เหมาะกับการปลูกข้าว ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงนิยมปลูกข้าวโพด ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนนำพันธุ์ชามาทดลองปลูก ปรากฎผลได้เป็นที่น่าพอใจและได้ชาที่มีคุณภาพดี จึงได้มีการจัดตั้งรวมกลุ่มเกษตรกรและขยายพื้นที่ในการปลูกชาแทนพื้นที่ปลูกข้าวโพด ล่าสุดมีการนำเมล็ดพันธุ์กาแฟเข้ามาปลูกในพื้นที่ ก็สร้างรายได้ใหักับชาวบ้านในพื้นที่เช่นกัน

างศรี หลวงบุญมี บอกว่า อาศัยที่หมู่บ้านปากบอกแห่งนี้ตั้งแต่เกิด ซึ่งปัจจุบันนี้ตนเองอายุ 81 ปีแล้วแต่ ก่อนชาวบ้านมีอาชีพปลูกเมี่ยง หรือใบชา และปลูกข้าวโพด ปัจจุบันเริ่มมีการนำกาแฟมาปลูก เพราะพื้นที่แห่งนี้เหมาะกับการปลูกกาแฟได้ผลผลิตที่ดี โดยที่หมู่บ้านปากบอกแห่งนี้ ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายพื้นที่หมู่บ้านและพื้นที่ทำเกษตรของชาวบ้านก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่มี นส.3 แต่อย่างใด ในเรื่องนี้ก็อยากฝากไปยังหน่วยราชการเร่งเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ ตรวจหลักฐานเพื่อจะได้ออกเอกสารสิทธิ์และพื้นที่ทำกินให้กับชาววบ้านอย่างชัดเจน


ขณะที่นางซอน ดีใจ อายุ 64 ปี ชาวบ้านปากบอกกล่าวเสริมว่า หมู่บ้านแห่งนี้บ้านทุกหลังไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่อย่างใด ในขณะที่พื้นที่ทำกินของชาวบ้าน ก็ทำในป่าใกล้กับหมู่บ้านส่วนใหญ่จะปลูกข้าวโพด ใบชา และกาแฟ ก็อยากฝากผ่านทางสื่อฯ ไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้ามาตรวจดูพื้นที่เพื่อออกเอกสารสิทธิ์ให้กับชาวบ้านด้วย ซึ่งมีบ้านเรือนชาวบ้านกว่า 72 ครัวเรือนไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินแม้แต่รายเดียว และทุกวันนี้พื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน ก็ทำในพื้นที่ป่าบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งซ้าย โดยเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้ปลูกไปเรื่อยๆ ห้ามขยายพื้นที่แบบทุกวันนี้


อย่างไรก็ดีชาวบ้านปากบอก ได้ทำหนังสือร้องทุกข์ของความช่วยเหลือด้านกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินและที่ดินอยู่อาศัยของราษฏร ถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) อ้างถึงนโยบายรัฐบาลด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฏร พร้อมแนบเอกสารบัญชีรายชื่อราษฏรที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปางจำนวน 1 ชุด


ทั้งนี้ตามที่ราษฏรได้รับทราบถึงแนวนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เกี่ยวกับสิทธิ์ในที่ทำกินและที่ดินอยู่อาศัยของราษฏร ซึ่งตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีราษฏรจำนวนมากและมีฐานะยากจน ขาดสิทธิและโอกาสในการทำมาอาชีพอย่างไม่เท่าเทียมกัน ทั้งที่ได้อยู่อาศัยและทำกินในที่ดินดังกล่าวกันมานานหลายสิบปี แต่ยังไม่ได้เอกสารสิทธิ์เป็นของตนเองเช่นเดียวกับที่ดินของพื้นที่อื่นๆ อย่างไม่เท่าเทียมกัน เคยมีเจ้าหน้าที่หลายคนมาบอกจะช่วยเหลือ แต่ก็ไม่ดำเนินการให้เลย จนได้รับความเดือดร้อนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นราษฏรตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง จึงขอพึ่งอำนาจจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทหาดไทย ได้โปรดอนุเคาะห์ความช่วยเหลือราษฏรให้ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นด้วย