ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมทำบุญและพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง เจดีย์ พุทธคยาจำลอง ขนาดเท่าของจริง บริเวณพุทธมณฑลเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(คลิป)

เชียงใหม่ ประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมทำบุญและพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง เจดีย์ พุทธคยาจำลอง ขนาดเท่าของจริง บริเวณพุทธมณฑลเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(คลิป)

16 มิถุนายน 2024
2540   0

Spread the love

ประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมทำบุญและพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง เจดีย์ พุทธคยาจำลอง ขนาดเท่าของจริง บริเวณพุทธมณฑลเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พระเดชพระคุณ พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถระสมาคม รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นองค์ประธาน ในการประกอบพิธี วางอิฐและแผ่นศิลาฤกษ์ ในการสร้างเจดีย์ พุทธคยาจำลอง ให้เหมือนในประเทศอินเดีย ขนาดเท่าองค์จริง เป็นองค์เจดีย์สี่เหลี่ยม ที่สูงใหญ่ โดยสูงถึง 51 เมตร ฐานวัดโดยรอบได้ 121.29 เมตร โดยก่อสร้าง บริเวณพุทธมณฑลเชียงใหม่ หมู่บ้านโทกเสือ หมู่ที่ 18 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง มากถึง 190 ไร่

มีพลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข รักษาราชการ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส และมีคุณแม่ จันทร์ฟอง กิ่วแก้ว พร้อมกับ คุณเชิดพงศ์ กิ่วแก้ว ผศ.ดร.สมพร ปีนทะยา คุณพฤกษา ธิติธาวินโชค ทพ.พงค์เพชร กิ่วแก้ว คุณน้ำเพชร กิ่วแก้ว คุณ เกษรา บุตรบัว ด.ช.พชร กิ่วแก้ว คุณกัลยา คำปัน บจก. เพชรอินทรีทรานสปอร์ต บจก. เขมรัชตทรานสปอร์ต บมจ ปูนซีเมนต์นครหลวง บจก. นครหลวงคอนกรีต เป็นเจ้าภาพในการจัดสร้าง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และใช้ประกอบพิธี วันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของพุทธศาสนิกชน ของชาวเชียงใหม่ และจากทั่วประเทศ

นอกจากนี้มีนาย นิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์ด้วย ขณะที่ประชาชนที่มาร่วมงาน ได้นำแก้ว แหวน เงินทอง ของมีค่า อัญมณี พระเครื่อง นำมาใส่ในฐานแผ่นศิลาฤกษ์ เพื่อร่วมบุญใหญ่

สำหรับพุทธคยา สถานที่จริง เป็นพุทธสังเวชนียสถาน ที่สำคัญที่สุด 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน และถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก เพราะเป็นจุดเริ่มต้น ของพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ที่จังหวัดคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา 350 เมตร อดีตตำบลที่ตั้ง พุทธคยาชื่อว่า อุรุเวลาเสนานิคม ซึ่งเป็นสถานที่ เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ตรัสรู้ พระ – อะ-นุต-ตะ-ระ-สัมมา-สัมโพธิญาณ เป็นสมเด็จพระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเวลากว่า สองพันห้าร้อยปี ที่สถานที่แห่งนี้ เป็นศูนย์รวมของจุดหมายแสวงบุญ ของชาวพุทธ ผู้มีศรัทธาทั่วโลก ซึ่งพุทธมณฑณเชียงใหม่ จะจำลอง สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง มาไว้ณ. สถานที่แห่งนี้