ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5 ประชุมสัมมนาเพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย ขอความร่วมมือสหกรณ์ฯ ให้ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 4.75 (คลิป)

เชียงใหม่ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5 ประชุมสัมมนาเพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย ขอความร่วมมือสหกรณ์ฯ ให้ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 4.75 (คลิป)

21 มิถุนายน 2024
178   0

Spread the love

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5 ประชุมสัมมนาเพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย ขอความร่วมมือสหกรณ์ฯ ให้ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 4.75 ส่วนเงินปันผล ให้ประธานฯจากร้อยละ 10 เปอร์เซ็นต์ ลดลงเหลือร้อยละ 3 เพื่อให้เงินกระจายถึงสมาชิก และช่วยเหลือตำรวจผู้น้อย ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ที่ห้องประชุมวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พลตำรวจโท กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานการประชุมสัมมนา เชื่อมโยงเครือข่าย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค 5 ประจำปี 2567 ซึ่งมีจำนวน 12 แห่ง โดยมีผู้จัดการสหกรณ์และผู้บังคับการตำรวจภูธรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และสหกรณ์ตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วม ซึ่งการประชุมสัมมนาวันนี้ หลังจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือ ให้สหกรณ์แต่ละแห่ง ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เหลือร้อยละ 4.75 เปอร์เซ็นต์ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ ตำรวจชั้นผู้น้อย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังขอความร่วมมือให้ลดเงินปันผลกับประธานสหกรณ์ฯ จากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 3 เพื่อให้เงินปันผลกระจาย ไปถึงสมาชิกอย่างทั่วถึง ในการหารือ ให้ความร่วมมืออย่างดี และอยู่ระหว่างไปหาแนวทางการปรับลด

พลตำรวจตรี วุฒิ วิฑิตานนท์ รองประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 เปิดเผยว่าเป็นนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะช่วยเหลือตำรวจชั้นผู้น้อย ในการลดดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ของแต่ละสหกรณ์ ฯ ที่ผ่านมาสหกรณ์ฯบางแห่ง มีการดำเนินการ ลดดอกเบี้ยไปก็มี ทั้งนี้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพื้นที่ภาค5 มีสมาชิกกว่า 6,000 ราย มียอดเงินกู้ ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท สมาชิก มียอดเงินเดือนเหลือ แค่ร้อยละ 30 มีมากถึงร้อยละ 50 ส่วนยอดเงินปันผล ได้ขอความร่วมมือ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯแต่ละแห่ง จากที่ได้เงินปันผล ร้อยละ 10 ให้ลดเหลือร้อยละ 3 เพื่อกระจายเงินปันผล ให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึง ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่บางแห่ง ประธานฯมีเงินปันผลมากกว่า 2 ล้านบาท ต่อปีก็มี ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทาง ในการช่วยเหลือข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อย