ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการ สมาคมนักธุรกิจไทย-จีนเชียงใหม่ สมัยที่ 26 มีนาย พีรพงศ์ เชิดสถิรกุล เป็นนายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีน สมัยที่ 26 ปีบริหาร 2567 – 2569(คลิป)

เชียงใหม่ จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการ สมาคมนักธุรกิจไทย-จีนเชียงใหม่ สมัยที่ 26 มีนาย พีรพงศ์ เชิดสถิรกุล เป็นนายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีน สมัยที่ 26 ปีบริหาร 2567 – 2569(คลิป)

1 กรกฎาคม 2024
340   0

Spread the love

จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการ สมาคมนักธุรกิจไทย-จีนเชียงใหม่ สมัยที่ 26 มีนาย พีรพงศ์ เชิดสถิรกุล เป็นนายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีน สมัยที่ 26 ปีบริหาร 2567 – 2569 มีกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี


สมาคมนักธุรกิจไทย-จีนจังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีสถาปนาคณะกรรมการสมัยที่ 26 แทน นาย พิสิษฐ์ จินตวิวัฒน์ นายกฯสมาคมนักธุรกิจไทย-จีนเชียงใหม่ สมัยที่ 25 และคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระ และคณะกรรมการชุดใหม่ ปีบริหาร 2567 – 2569 มีนาย พีรพงศ์ เชิดสถิรกุล เป็นนายกสมาคมฯ สมัยที่ 26 พร้อมกับคณะกรรมการชุดใหม่ และในวันนี้มีพิธีสถาปนา คณะกรรมการ สมาคมนักธุรกิจไทย-จีน เชียงใหม่ สมัยที่ 26 มีนาย เฉิน ไห่ ผิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาร่วมแสดงความยินดี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับ นาย พิสิษฐ์ จินตวัฒน์ นายกสมาคมฯสมัยที่ 25 และนาย พิสิษฐ์ ได้มอบตราสารสมาคมฯ คืนให้กับ นาย ไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานการเลือกตั้งฯ

ในการนี้มีนาย วีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีแสดงความยินดี และมอบตราสารสมาคมฯ ให้กับนาย พีรพงศ์ เชิดสถิรกุล นายกสมาคมนักธุรกิจไทย-จีนเชียงใหม่ สมัยที่ 26 และกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ยังมอบเกียรติบัตรแต่งตั้ง ให้กับนาย พีรพงศ์ เชิดสถิรกุล นายกสมาคมนักธุรกิจไทย-จีน เชียงใหม่ สมัยที่ 26

จากนั้นก็จะมี พลตำรวจตรี ศิริวัฒน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตัวแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ขึ้นกล่าวแสดงความยินดี และนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมองค์กรชาวจีน ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี กับนาย พีรพงศ์ เชิดสถิรกุล นายกสมาคมนักธุรกิจไทย-จีนเชียงใหม่ สมัยที่ 26 ซึ่งถือว่าเป็นองค์กร ที่มีสมาชิก เป็นนักธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของจังหวัดเชียงใหม่