ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2024 “BCG Creative Lanna” (คลิป)

เชียงใหม่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2024 “BCG Creative Lanna” (คลิป)

2 กรกฎาคม 2024
240   0

Spread the love

กลุ่มจังหวัวภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2024 “BCG Creative Lanna” ภายใต้โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2024 ตามแผนปฏิบัติการโครงการกลุ่มจังหวัดกาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมบูรณาการจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2024 ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดความสำเร็จจากทุกปีที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดให้เกิดการเติบโตทางการค้าและการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน และกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนมีการเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาคขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติ โดยรวบรวมสินค้าและสุดยอดผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน องค์กร และชุมชนมาจัดแสดงและจำหน่าย กว่า 800 คูหา เพื่อสร้างโอกาสการเข้าสู่ตลาด และขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการ ภายในงานแบ่งพื้นที่บริเวณแสดงจำหน่ายสินค้าและบริการ จำนวน 11 โซน โดยแต่ละโซนจะมีกิจกรรมฮไลท์ที่สำคัญ ดังนี้

โซน 1 Northern Thailand Food Valley นำโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
โซน 2 0 TOP ล้านนา สีสันภูมิปัญญาไทย นำโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
โซน 3 Lanna Expo & Creative Economy นำโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
โซน 4 Lanna Wellness Village นำโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โซน 5 Chiang Mai Creative Economy Festival 2024 นำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเชียงใหม่
โซน 6 MHESI Sustainable Innovation for Creative Lanna นำโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โซน 7 สานศิลป์ถิ่นหัตถกรรมบ้านถวาย นำโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
โซน 8 ตามรอยประเพณีล้านนา เที่ยวได้ทั้งปีที่เชียงใหม่ นำโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
โซน 9 – 10 ข่วงจุมฟ้า กาดวัฒนธรรม นำโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
โซน 11 หอการค้าแฟร์ CCC FAIR 2024 นำโดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ยังมีจุดที่น่สนใจ คือ การนำเสนอผลงานการสืบสานภูมิปัญญาล้านนาที่สะท้อนอัตลักษณ์ฮันโดดเด่นของท้องถิ่นล้านนา พร้อมทั้งมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค ขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติพร้อมสนุกสนานไปกับกิจกรรมบันเทิง และร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงาน ระหว่างวันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนด พิธีเปิดงานในวันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ เวทีกลางงาน Lanna Expo 2024 เวลา 17.00 น.