ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกะสลักไม้บ้านถวาย พร้อมรับนักท่องเที่ยว

เชียงใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกะสลักไม้บ้านถวาย พร้อมรับนักท่องเที่ยว

24 มิถุนายน 2020
1437   0

Spread the love

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกะสลักไม้บ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับนักท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ (24 มิ.ย. 63) เวลา 10.30 น. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกะสลักไม้บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด- 19 เริ่มคลี่คลาย จากการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พบว่าผู้ประกอบการ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้เตรียมพร้อมสำหรับการรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งจะเดินทางเข้ามา

นายวสันต์ เดชะกัน นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านนถวาย และในฐานะรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงผลการประชุมหารือของผู้ประกอบการในชุมชนหัตกรรมบ้านถวาย ว่า ทางชุมชนได้ร่วมกันวางมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวและลูกค้าที่จะเข้าซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน พร้อมจัดเตรียมมาตรการส่งเสริมการขาย การท่องเที่ยว ควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19

“หมู่บ้านถวาย” เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงด้านงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลัก และเป็นศูนย์รวมของสินค้าหัตถกรรมทุกแขนง เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชาวบ้านในชุมชนแกะสลักไม้บ้านถวายแห่งนี้ ก็ได้เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวตามแบบชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักเช่นเดิม


ขอขอบคุณภาพข่าวจาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่