ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ อำเภอเมืองส่งเสริมประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษ สู้ Covid-19

เชียงใหม่ อำเภอเมืองส่งเสริมประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษ สู้ Covid-19

3 กรกฎาคม 2020
667   0

Spread the love

อำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะส่งเสริมประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษ สู้ Covid-19 หวังสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันนี้ ( 3 ก.ค. 63) ณ ธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ เชิงวัดพระธาตุดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ ปลูกผักปลอดสารพิษ สู้Covid-19 ภายใต้การดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คาดหวังให้ทุกครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน

เทศบาลเมืองแม่เหียะ นำโดยนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชุมชน และประชาชนเมืองแม่เหียะ เข้าร่วมกิจกรรม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมให้ทุกครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัว ให้ครอบคลุมทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสามารถดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยจากวิกฤตโรคไวรัสโควิด –19ที่ระบาดในปัจจุบัน มีพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน เหลือจากการกินก็นำไปขาย หรือแบ่งปันกันในชุมชน เป็นความสุขเล็กๆ ที่เกิดขึ้นใกล้ตัวในทุกๆวัน ตามแนวคิด “อิ่มท้อง อิ่มใจ ประหยัด แถมด้วยรายได้และมิตรไมตรี”


ภายในงานนายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจำนวน 7 ชนิดแก่เทศบาลฯเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกาดหัว ถั่วฝักยาว พริก มะเขือเปราะ มะเขือเทศ แมงลัก และผักบุ้ง กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว โดยเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ การสาธิตวิธีการปลูกและฝึกปฏิบัติการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว อาทิการปลูกผักในขวดพลาสติก และวัสดุเหลือใช้ ประยุกต์ให้เหมาะกับครัวเรือนที่มีพื้นที่จำกัด ง่ายต่อการดูแลรักษา อีกทั้งยังช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย


นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 กลายเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ ของโลกมีผู้ป่วยกระจายไปทั่วโลก และเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกจำนวนมาก นอกจากนี้ยังส่งกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้รณรงค์ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนในชุมชนเป็นหลัก เพื่อให้มีการขยายผลการดำเนินงาน ให้มีความหลากหลาย และครอบคลุมพื้นที่ในเขตเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านจัดสรร มีพื้นที่น้อย และเป็นคอนกรีต จึงได้มีแนวคิดในการนำวัสดุเหลือใช้ เช่น ขวดน้ำ แก้วพลาสติก ภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว นำมาปลูกพืชผักสวนครัว เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้มีผักที่สะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพ เพื่อไว้บริโภคในครัวเรือนและแบ่งปัน แลกเปลี่ยนในชุมชน และสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในชุมชน ต่อไป