ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เปิดศูนย์การเรียนตามรอยพ่อแห่งแรกในเขต อ.เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่ เปิดศูนย์การเรียนตามรอยพ่อแห่งแรกในเขต อ.เมืองเชียงใหม่

13 กรกฎาคม 2020
831   0

Spread the love

เปิดศูนย์การเรียนตามรอยพ่อแห่งแรกในเขต อ.เมืองเชียงใหม่ ดำเนินการโครงการฟาร์มตัวอย่างโคกหนองนาโมเดล ได้ออกมาดำเนินการช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจาก โควิด-19จะดำเนินการ พร้อมสร้างแลนด์มาร์คท่าเรือล่องเรือชม 2 ฝั่งริมแม่น้ำปิง จากใต้ขึ้นไปทางเหนือของเมืองเชียงใหม่

นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผอ.เขื่อนแม่กวงตัวแทนสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด ทหารมทบ. 33 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จิตอาสา นายวีระชัย ไชยมงคล กำนันตำบลป่าแดด ผู้ใหญ่บ้านตำยบลป่าแดด อสม. และนักเรียน นายสุทธิศักดิ์ วิลาสเดชานันท์ อาชีพสถาปนิก เจ้าของที่ดินจำนวน 4 ไร่เศษ หมู่ 12 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ติดแม่น้ำปิง เปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ (ตามรอยเท้าพ่อ) บริบทชุมชนเมือง ดำเนินการโครงการฟาร์มตัวอย่างโคกหนองนาโมเดล ได้ออกมาดำเนินการช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจาก โควิด-19จะดำเนินการ ซึ่งเป็นแห่งแรกในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จะได้เป็นศูนย์การเรียนของนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้านำความรู้ในด้านต่างๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ลดภาระค่าใช้จ่าย ใช้พื้นที่บ้านของตนให้เกิดประโยชน์สามารถทำการเกษตรแบบเรียบง่าย โดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จะได้มีสร้างงนสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ซึ่งจะมีหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาร่วมกันถ่ายทอดควมรู้ ซึ่งชลประทานที่ 1 เชียงใหม่เตรียมประสานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้ามาให้ความรู้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้การประชุมยังมองเห็นความเป็นไปได้ของการสร้างท่าเรือชมวิถีชีวิต 2 ฝั่งแม่น้ำปิง ซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดของเมืองเชียงใหม่ จะล่องเรือจากทางทิศใต้ขึ้นไปยังทางทิศเหนือผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวของตำบลป่าแดด ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสการล่องเรือชมเมืองชมสองฝั่งแม่น้ำปิง ซึ่งปกติจะนั่งเรือจากทางทิศเหนือ ลงมาถึงบริเวณหน้าวัดชัยมงคลแล้วกลับ แต่จากนี้จะจากตำบลป่าแดดย้อนขึ้นไป เป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวใหม่ที่กำลังจะดำเนินการร่วมกันของเทศบาลตำบลป่าแดด กำนันผู้ใหญ่บ้านและชุมชนตำบลป่าแดด