ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะเอาจริง ควบคุมไข้เลือดออกทุกหลังคาเรือน

เชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะเอาจริง ควบคุมไข้เลือดออกทุกหลังคาเรือน

13 กรกฎาคม 2020
575   0

Spread the love

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับชมรมกำนัน-ผญบ. รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม ชมรมอสม. ร่วมปฏิบัติการกำจัดยุงลาย และควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกหลังคาเรือน ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ตำบลแม่เหียะ หลังจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกหลายพื้นที่ และเป็นช่วงฤดูการแพร่พันธุ์ของยุงลาย โดยเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจคณะทำงาน ประชาชน และลงพื้นที่รณรงค์ปฏิบัติการเชิงรุกทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลุงลายให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ เปิดเผยว่ารัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่มีความห่วงใย ในปัญหาโรคไข้เลือดออก ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกนั้น ได้กำชับให้ทุกพื้นที่ ดำเนินการ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หน่วยงานราชการ ท้องถิ่น ชุมชนทั่วประเทศ ดำเนินกิจกรรม “กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทุกอาทิตย์” ด้วยการสำรวจแหล่งลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

นางอำพร ธนากูล กำนันตำบลแม่เหียะ กล่าวว่า ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญต่อปัญหานี้เป็นอย่างมาก จึงได้ร่วมมือดำเนินการอบรมคณะทำงานทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังไข้เลือดออกในพื้นที่ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ตัดหญ้า เก็บขยะ พาชนะและยางรถยนต์ที่มีน้ำขัง ฉีดพ่นสารกำจัดยุง อย่างเร่งด่วนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เคาะประตูทุกหลังคาเรือน สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในหมู่บ้านโดย อสม.หมู่บ้าน อีกด้วย

นางรจนา สิมะวงศ์ ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม แนะมาตรการป้องกันการกำจัดลูกน้ำลุงลายว่าทางรพ.สต.ได้ร่วมมือกับเทศบาล ชมรมกำนัน-ผญบ. พร้อมทั้ง อสม.ตำบล ลงพื้นที่แนะมาตรการ “3 เก็บ ป้องกันไข้เลือดออก” ได้แก่ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ป้องกันโรคจากยุงลาย สำหรับประชาชนท่านใดมีไข้สูงลอย 39-40 องศา มีหน้าแดง โดยมากไม่ค่อยมีอาการน้ำมูกไหลหรือไอ เด็กโตอาจมีอาการปวดเมื่อยตามตัว และปวดศีรษะ หรือมีเลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน โดยจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายดำ มีจุดเลือดออกตามตัว อย่านิ่งนอนใจ ให้รีบมาพบแพทย์โดยด่วน

นางอัจฉราวรรณ จันทร์เจนจบ ประธาน อสม.ตำบลแม่เหียะ กล่าวเพิ่มเติม ทางชมรม อสม.ตำบลแม่เหียะ ทุกหมู่บ้าน ไม่ได้นิ่งนอนใจ ด้วยหน้าที่ แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ให้ประชาชน ดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี แม้เราเป็นชาวบ้าน เราก็สามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้ ตามคำขวัญของอสม. ดังนั้น อสม. กว่า 150 คน ใน ต.แม่เหียะ จึงร่วมแรงร่วมใจควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยคาดหวังว่า จะไม่พบผู้ป่วยใน ต.แม่เหียะ หรือถ้าพบให้พบน้อยที่สุด จากสถิติเมื่อเทียบกับปี ก่อนๆ ปีนี้เราดำเนินการอย่างจริงจัง หากทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันรณรงค์ป้องกัน รวมถึงประชาชนทุกหลังคาเรือน หันมาดูแลตนเองและบ้านเรือน เชื่อแน่ว่า เราจะควบคุมไข้เลือดออกใน ตำบลแม่เหียะ ได้อย่างแน่นอน

ขอบคุณ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลเมืองแม่เหียะ