ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ชาวบ้านร่วมทำบุญบุคคลตัวอย่างสละที่ดินและทรัพย์สินเงินทองกว่า 40 ล้านบาทสร้างสถานปฎิบัติธรรมนานาชาติ

เชียงใหม่ ชาวบ้านร่วมทำบุญบุคคลตัวอย่างสละที่ดินและทรัพย์สินเงินทองกว่า 40 ล้านบาทสร้างสถานปฎิบัติธรรมนานาชาติ

19 กรกฎาคม 2020
769   0

Spread the love

ชาวบ้านร่วมทำบุญ ให้กับแม่ครูบัวชุม กันทะปา บุคคลตัวอย่าง ที่สละที่ดินและทรัพย์สินเงินทอง กว่า 40 ล้านบาท สร้างสถานปฎิบัติธรรมนานาชาติ ที่บ้านศรีวังธาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์รวมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโลก

ครอบครัว กันทะปา ลูกหลาน และประชาชน ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับแม่ครูบัวชุม กันทะปา ที่ล่วงลับไปแล้ว ผู้ก่อตั้งสถานปฎิบัติธรรมนานาชาติ บ้านศรีวังธาร ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ แห่งนี้ โดยแม่ครูบัวชุม ได้สละที่ดินกว่า 10 ไร่ พร้อมทรัพย์สินเงินทอง ในการสร้างอาคาร สถานปฎิบัติธรรมนานาชาติ เพื่อเป็นการสืบทอด และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งแต่ละปี มีทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ ตลอดถึงเยาวชน มานั่งสมาธิปฎิบัติธรรม เจริญสมาธิ กลายเป็นศูนย์รวม ของชาวพุทธไปทั่วโลก และเพื่อเป็นการรำลึก ถึงคุณงามความดี ของแม่ครูบัวชุม ทางลูกหลานญาติพี่น้อง ตลอดจนชาวบ้าน ในพื้นที่ ได้มาร่วมทำบุญ อุทิศส่วนกุศล ไปให้กับแม่ครูบัวชุม ในโอกาสครบรอบการเสียชีวิต 10 ปี ในเสียสละเพื่อส่วนรวม โดย นิมนต์ พระเถระ 7 รูป สวดมาติกา ถวายบังสุกุล สวดเจริญพุทธมนต์ ระลึกถึงคุณงามความดีของแม่ครู ซึ่งมีการสร้างกู่เก็บอัฐิ เก็บไว้ที่สถานปฎิบัติธรรมแห่งนี้ เพื่อให้คนรุ่นหลัง ได้ทราบประวัติความเป็นมา