ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการเก้าร้อยสิบฝายถวายน้ำสู่แผ่นดินและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการเก้าร้อยสิบฝายถวายน้ำสู่แผ่นดินและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

29 กรกฎาคม 2020
1571   0

Spread the love

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามโครงการเก้าร้อยสิบฝาย ถวายน้ำสู่แผ่นดิน และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามมาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

(28 กค.) ที่บริเวณด้านหน้าสถานพักพิงสัตว์มูลนิธิ ดิ อาร์ค ในพระบรมาชูปถัมป์ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายสัตวแพทย์พงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำเจ้าหน้าที่จิตอาสาโดยมี นายอำเภอดอยสะเก็ด ,มณฑลทหารบกที่ 33 , องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ , ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ , กรมชลประทานผันนํ้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา , ตำบลลวงเหนือ , สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด , สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ , ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 1 เชียงใหม่ , สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด , สัสดีอำเภอดอยสะเก็ด , ชมรมทหารกองหนุนและทหารผ่านศึกอำเภอดอยสะเก็ด (ชุดปฎิบัติการ) , สหพันธ์ม้งและชนเผ่าแห่งสยาม , โรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่ , ชุดปฎิบัติการป่าสักงาม , ชุดปฎิบัติการผาลาด , กลุ่มพัฒนาสตรีตําบลแม่โป่ง , คริสต์จักร โดยมีการทำฝายกักเก็บน้ำ และปลูกป่าเพื่อเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาไฟป่าในปีต่อไปเพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,000 คน

จากนั้นจิตอาสาทุกนายร่วมกันปลูกป่าปลูกต้นรวงผึ้งและทำฝายกักเก็บน้ำและชะลอน้ำ ตามโครงการเก้าร้อยสิบฝาย ถวายน้ำสู่แผ่นดิน และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่