ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ผู้ตรวจฯพาณิชย์เปิดงานจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรภาคเหนือ

เชียงใหม่ ผู้ตรวจฯพาณิชย์เปิดงานจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรภาคเหนือ

30 กรกฎาคม 2020
798   0

Spread the love

ผู้ตรวจฯพาณิชย์เปิดงานจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรภาคเหนือได้รับGI เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นให้เป็นที่รู้จักของชาวไทยมากขึ้น ในช่วงเกิดผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 วันนี้ไปจนถึงวันที่ 2 สค. 63 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พลอร์ตพลาซา จังหวัดเชียงใหม่

นายรณงค์ พูลพิพัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดการจัดงานจำหน่ายผลไม้และผลผลิตการเกษตรภาคเหนือ เกษตรGI ของดี 4 จังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ เชียงใหม่และลำปาง ภายใต้โครงการยกระะดับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ หรือ Geographical Indications ( GI ) ของภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2563 จำนวน 5 วัน ณ ลานชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซา

ทั้งนี้การจัดจำหน่ายสินค้าการเกษตร GI เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ผลิตการเกษตร GI ของภาคเหนือ ได้มีตลาดเพิ่มเติม หลังจากประสบปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้การจำหน่ายที่ผ่านมาได้หยุดชงักลงไป จนเกิดผลกระทบแต่หลังจากมีการผ่อนคลายตามมาตรการต่างๆ จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม หลังจากผลสำรวจต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเพื่อช่วยกระจ่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักของคนไทยมากขึ้น ช่วยผู้ผลิตเกษตรกร GI อาทิทุเรียนหลงลับแล จ.อุตรดิตถ์ , ข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อน ส้มเกลี้ยง จ.ลำปาง , มะขามจากเพชรบูรณ์


สำหรับผู้สนใจสามารถเดินทางมาอุดหนุนผู้ผลิตเกษตรกร GI ได้ ณ ลานชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซา อำเภอเมือง เชียงใหม่