ข่าวทั่วไทย » (คลิป)เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ใช้น้ำเกือบเต็มโควต้าลุ้นต่อสงกรานต์น้ำคูเมือง

(คลิป)เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ใช้น้ำเกือบเต็มโควต้าลุ้นต่อสงกรานต์น้ำคูเมือง

6 มีนาคม 2020
658   0

Spread the love

เทศบาลนครเชียงใหม่ใช้น้ำเกือบเต็มโควต้าลุ้นต่อสงกรานต์น้ำคูเมือง 3 แสนลบ.ม. ต้องเปลี่ยนถ่ายเข้ามา ชลประทานได้ส่งน้ำตามคำขอเทศบาลนครเชียงใหม่ปรับเปลี่ยนคูเมือง และคลองแม่ข่าไหลน้ำเสียมาตอเนื่อง แต่ปัญหาภัยแล้งจอเข้าวิกฤต น้ำคูเมืองปีใหม่เมืองวางแผนหาแหล่งน้ำมาเสริม

เจ้าหน้าที่คลองชลประทานแม่แตง สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ แจงถึงปริมาณน้ำของชลประทานแม่แตง ที่ลดลงเหลือน้อยไหลผ่าคลอง 1.8 ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งมีปริมาณน้ำมาก กำลังจะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำในห้วงจากนี้ไปจนถึงช่วงฤดูฝน อีกหนึ่งปัญหาของการขอใช้น้ำจากเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็น 2 ส่วนตามโควต้า 1 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำลงคลองแม่ข่าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ แต่เนื่องจากมีการซ่อมแซมประตูระบายรอบคูเมือง มีการเปลี่ยนถ่ายมาต่อเนื่องจนทำให้มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำเข้ามาแล้วตอนนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563 973,426 ลูกบาศก์เมตร เรียกเต็มโควต้าแล้ว แต่ตอนนี้การซ่อมประตูระบายน้ำยังไม่แล้วเสร็จ และต้องการน้ำเข้ามาเปลี่ยนถ่ายรอบคูเมืองอีก 3 แสนลูกบาศก์เมตรซึ่งน้ำตามโควต้าใช้ไปจนหมด แหล่งน้ำที่มีก็ต้องสำรองเพื่อน้กกินน้ำใช้ของประชาชน โดยเฉพาะการผลิตน้ำประปาเป็นหลัก


อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวน้ำอีก 3 แสน ลบ.ม ที่จะต้องจัดหาเข้ามาในตอนนี้ เพื่อปลี่ยนถ่ายน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ มาเติมน้ำที่ได้ระบายออกไปช่วงซ่อมประตูระบายน้ำ จะต้องหาแหล่งน้ำเข้ามาช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อน้ำในคูเมือง ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่เมือง ที่ยังไม่รู้ว่าจะมีการจัดกิจกรรมหรือไม่จากปัญหาโรคโควิด -1