ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ชาวบ้านสันมะเกี๋ยงจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก พัฒนาหมู่บ้าน

เชียงใหม่ ชาวบ้านสันมะเกี๋ยงจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก พัฒนาหมู่บ้าน

2 กันยายน 2020
1386   0

Spread the love

ชาวบ้านสันมะเกี๋ยง ตำบลสำราญราษฏร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก และพัฒนาหมู่บ้านโดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาล พระ-เณร ให้ความร่วมมือตามหลักพลังบวร บ้าน-วัด-ข้าราชการ ซึ่งบ้านสันมะเกี๋ยงได้รับเป็นหมู่บ้านคณุธรรมต้นแบบของกระทรวงวัฒนธรรม ในระดับหมู่บ้านอีกด้วย

ที่วัดสันมะเกี๋ยง ชาวบ้านสันมะเกี๋ยง หมู่ 6 ตำบลสำราญราษฏร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก และพัฒนาหมู่บ้าน นำโดยนายณรงค์ แสงเปียง ผู้ใหญ่บ้านสันมะเกี๋ยง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสำราญราษฏร์ โรงพยาบาลประจำตำบลสำราญราษฏร์ กลุ่ม อสม. ชาวบ้าน พระ-เณร วันสันมะเกี๋ยง ร่วมในกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งพื้นที่หมู่บ้านข้างเคียงบ้านสัมมะเกี๋ยงเริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ชาวบ้านจึงได้ออกมาร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้ปลอดภัยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก


ดร.เกษม ปารมีศิลป์ขจร นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฏร์ กล่าวว่า ตนเน้นหลักคำว่า บวร ซึ่ง บวรก็หมายถึง บ้าน วัด ราชการ เพราะว่าบ้านสันมะเกี๋ยงนั้นไม่มีโรงเรียน จึงต้องเน้นไปที่ราชการ ซึ่งราชการก็ได้รับการอนุเคราะห์และดูแลจากจังหวัดและอำเภอ และในฐานะที่ตนเป็นนายกฯ ก็ได้ให้ความสำคัญหมู่บ้านสันมะเกี๋ยง ชาวบ้านมาความรักสามัคคีกัน ให้ความร่วมมือกับทางราชการและวัด โดยท่านพระครูปลัดทวีวัฒน์ อินฺทวณฺโณ ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดสันมะเกี๋ยง และในฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง และพระครูสุรเชษฐ เตชะรังษี เจ้าอาวาสวัดและพระภิกษุ-สามเณร เพราะวัดแห่งนี้มีพระภิกษุสามเณรมากที่สุดในตำบล ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งและได้ผู้นำคือนายณรงค์ แสงเปียง ผู้ใหญ่บ้านสันมะเกี๋ยง เป็นหนุ่มไฟแรงที่มุ่งจะคืนสิ่งต่างๆ ให้กับสังคม จึงเป็นกำลังให้ตนและหน่วยราชการที่มีอุปกรณ์เครื่องมือ เข้าไปหนุนในกิจกรรมของหมู่บ้านและวัดที่ได้จัดขึ้น ซึ่งวัดแห่งนี้ดำรงในเรื่องสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันสูงสุดคือสถาบันพระมหากษัตริย์ มีกิจกรรมกระฐินพระราชทาน และกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่วัดแห่งนี้ ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาให้พื่น้องชาวตำบลสำราญราษฏร์

ด้านท่านพระครูปลัดทวีวัฒน์ อินฺทวณฺโณ ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดสันมะเกี๋ยง และในฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เจริญพรว่า บ้านสันมะเกี๋ยงได้รับเป็นหมู่บ้านคณุธรรมต้นแบบของกระทรวงวัฒนธรรม ในระดับหมู่บ้าน ความร่วมมือของวัดสันมะเกี๋ยงกับชุมชนหมู่บ้านที่เรียกว่า พลังบวร ซึ่ง บวร หมายถึง บ้าน-วัด-ราชการ-โรงเรียน ช่วยกันขับเคลื่อนชุมชนไปสู่จุดมุ่งหมายคือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทางวัดสันมะเกี๋ยงเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนบ้านสันมะเกี๋ยง มีผู้นำคือพ่อหลวงณรรงค์ แสงเปียง ผู้ใหญ่บ้านสันมะเกี๋ยง และ ดร.เกษม ปารมีศิลป์ขจร นายกทศมนตรีตำบลสำราญราษฏร์ ให้การสนับสนุนร่วมมือกันพัฒนาทุกด้าน เพื่อให้ชุมชนบ้านสันมะเกี๋ยง อยู่ดี กินดี น้ำไหล ไฟสว่าง โจรขโมยไม่มี เกิดมีหลักคุณธรรม โดยมีวัดเป็นจุดศูนย์กลาง จุดศูนย์กลางการพัฒนาต่างๆ จุดศูนย์กลางของการเชื่อมทุกฝ่ายสามัคคีกัน จึงเกิดหลักพลังบวรขึ้นมา