ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมแผนพัฒนาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมแผนพัฒนาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

14 กันยายน 2020
649   0

Spread the love

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมสรุปการการจัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ผู้สื่อข่าวรายที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ.เชียงใหม่ ที่ห้องประชุมอาคารวารีกุญชร นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมสรุปการดำเนินงานและการจัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมนายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร และนายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร, นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ และ นายดี จันทคลักษณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมประชุม หลังเสร็จสิ้นการประชุมร่วมกันปลูก “ต้นกัลปพฤกษ์” ในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี


นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ของภาคเหนือ การมาตรวจเยี่ยมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในครั้งนี้เป็นความต้องการของตน เพื่อมาให้เห็นว่าที่นี่เป็นแลนด์มาร์คของภาคเหนือในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ผลิตเม็ดเงินที่จะนำมาสู่ประเทศไทยอย่างมาก ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวและกลุ่มนักธุรกิจนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร ภาคบริการต่างๆ ขนส่ง ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนโดยเฉพาะที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่สามารถสร้างธุรกิจชุมชนให้มีรายได้กับพี่น้องประชาชนในภาคเหนือ ในการผลิตทำอาหารสัตว์มีหลายตำบลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งอาหารสัตว์ให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่ทำธุรกิจการท่องเที่ยวร่วมกัน และเป็นรายได้ที่นำมาสู่ประเทศไทย”


เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่กี่แห่งของภาครัฐที่มีรายได้เลี้ยงตัวเอง ตนเป็นห่วงในอนาคตถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่อาจไม่แน่ใจว่าจะสามารถและพัฒนาไปสู่องค์กรที่มีความคล่องตัว หรือมีการพัฒนาในหลายรูปแบบที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับเรื่องของการท่องเที่ยว ทางภาคเอกชนเองก็อยากเห็นเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีระบบการเปลี่ยนแปลง และต้องการที่จะมีความร่วมมือกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เป็น World Class เป็นที่ท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งในอนาคตสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยจะกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง เนื่องจากเป็นประเทศที่นับว่ามีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมทั้งมีมาตรการต่างๆ เชื่อว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวนานาประเทศอย่างแน่นอน”


รายงานข่าวแจ้งว่า หลังเสร็จสิ้นการประชุมสรุปการดำเนินงานและการจัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คณะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินไปยังวัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่ใกล้เคียงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจากนั้นเดินทางกลับ.