ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ประดับยศปีกร่มกิตติมศักดิ์ฯ ให้กับ จนท.เทศบาลสำราญราษฏร์

เชียงใหม่ ประดับยศปีกร่มกิตติมศักดิ์ฯ ให้กับ จนท.เทศบาลสำราญราษฏร์

22 กันยายน 2020
2583   0

Spread the love

ประดับยศปีกร่มกิตติมศักดิ์ฯ ให้นายกฯเกษม พร้อมสมาชิกสภา ข้าราชการ เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำราญราษฏร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พลเอกกรีพล อุทิตสาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานการประกอบพิธีประดับประดับยศปีกร่ม ยศเครื่องหมายกิตติมศักดิ์มวลชนสัมพันธ์กองทัพบก พร้อมกันนั้นได้มอบประกาศนียบัตรผ่านการทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต ให้กับ ดร.เกษม ปารมีศิลป์ขจร นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์

จากนั้นได้ประดับยศปีกร่มให้กับเจ้าหน้าที่นเทศบาลตำบลสำราญราษฏร์ประกอบด้วย นายเอกอาทิตย์ ไชยฉกรรจ์, นางรพีวรัตน์ สุเมธพันธ์, นายฉัตรชัย สุวรรณการีย์กุล, นางพรพรรณ กิตติชัยยะ, นายสิทธิเดช ศรีสุวรรณดี, นายสมบัติ ธรรมขันแข็ง, นางสาวจิรารัตน์ โพธา, นายพันธุ์ปิติ ศรีเรือน และนางวิภาวรรณ จันทร์เทพ สร้างความประทับให้นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ พร้อมสมาชิกสภาและข้าราชการในเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์เป็นอย่างยิ่ง