ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานพิธีสืบชะตาและยกช่อฟ้าเอกเปิดป้ายอาคารฯ

เชียงใหม่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานพิธีสืบชะตาและยกช่อฟ้าเอกเปิดป้ายอาคารฯ

25 กันยายน 2020
1078   0

Spread the love

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปณฺโญ ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันตก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีสืบชาตา,พิธียกช่อฟ้าเอกเปิดป้ายอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ), และพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมาประธานประจำธรรมสถานเทพสถิต สาขาวัดยานนาวา จังหวัดชัยภูมิ

ผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปณฺโญ ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันตก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร พร้อมพระเทพปริยัติ (สะอาด สุวรณฺณสิริ ป.ธ.7) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ,รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และครูบาน้อย เขมปัญโญ เจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว เป็นประธานสงฆ์ ส่วนประธานฝ่ายฆารวาสประกอบด้วย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.พุทธศาสนาแห่งชาติ นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ ผอ.สำนักพุทธศาสนา จ.เชียงใหม่ นางสาวภัททิยา ชาญชัยธานนท์ (เจ้าภาพหลัก) คุณแม่ฤทธิ์ดาวัลย์ วัฒนเดชาวงค์ มารดาครูบาน้อย เขมปัญโญ เจ้าอาวาสวัดสันปูเลย นายจิรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พร้อมข้าราชการประชาชนและกำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมงานมงคลกันอย่างพร้อมเพรียง

พิธีดังกล่าวโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานสงฆ์ในพิธีมงคลจุดธูปเทียนไหว้พระรัตนตรัย จากนั้นประกอบพิธีทางศาสนาโดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน 30 รูป เจริญพุทธมนต์สืบชาตาหลวงแบบล้านนา น้อมถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ จากนั้นประธานสงฆ์ในพิธีนำศรัทธาประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมาประธานประจำสถานเทพสถิต สาขาวัดยานนาวา จ.ชัยภูมิ ที่อาคารใหม่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ดแห่งนี้ และตามด้วยพิธิยกช่อฟ้าเอก และพิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ พิธีเบิกเนตรพระพรหมองค์ใหญ่เป็นอันเสร็จพิธี


จากนั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้เมตตาเป็นองค์ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนในหมู่บ้านบ่อหิน จำนวน 48 ทุน จากมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ จากนั้นประธานฝ่ายฆารวาสถวายของที่ระลึกเป็นอันเสร็จพิธี จากนั้นเลี้ยงเพลพระสงฆ์และเปิดโรงทานให้ประชาชนได้รับประทานอาหารฟรี ประชาชนรวมงานกว่า 1,000 คน


สำหรับวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว เป็นวัดที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนาของจังหวัดเชียงใหม่ โครงการสนับสนุนจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม วัดมีพื้นที่ประมาณ 9 ไร่ วัดกว้างขวาง มีพระประธานในวิหารใหญ่เป็นพระพุทธรูปหินอ่อนที่สวยงาม และมีพระพุทธรูปปางต่างๆในบริเวณวัดให้กราบไว้ได้กุศลผลบุญ มีโอกาสเดินทางเข้าวัดไหว้พระที่วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตั้งอยู่ เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 1 บ้านสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่