ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตรไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล นาน 9 ปีกรณีที่ดินสาธารณะบ้านสันพระนอน

เชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตรไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล นาน 9 ปีกรณีที่ดินสาธารณะบ้านสันพระนอน

22 ตุลาคม 2020
864   0

Spread the love

กรมส่งเสริมการเกษตรไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล นาน 9 ปี เทศบาลตำบลแม่เหียะ เตรียมเปิดประชุมสภาสรุปปัญหาที่ดินสาธารณะบ้านสันพระนอน

ผู้สื่อข่าวรายงานที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ (ทม.แม่เหียะ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นายเศวต เวียนทอง เลขานุการ นายกฯ นายทวีชัย สิงห์โทราช เลขานุการ นายกฯ นายประหยัด ศรีวิชัย รอง นายกฯ นายจินตนา โนวิรัตน์ ประธานสภา ทม.แม่เหียะ นางอัจฉราวรรณ จันทร์เจนจบ สท.ทม.แม่เหียะ นางกัลยา เบี้ยวบรรจง เลขานุการสภา ทม.แม่เหียะ น.ส.อังคณา ปริยสิริ รองปลัดเทศบาล และนายกษิดิศ คณาญาติ นิติกร ทม.แม่เหียะ ทั้งหมดได้รับหนังสือและเอกคำสั่งศาลและเอกสารสำคัญต่างๆจากนายดี จันทคลักษณ์ ในฐานตัวแทนชาวบ้านที่เป็นผู้ฟ้องในคดีกรณีปัญหาที่ดินสาธารณะที่เลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอน เลขที่ 118/2 หมู่ 5 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ด้วยกันมาก่อน

ต่อมาหลายสิบปีก่อนทาง สนง.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าไปใช้ประโยชน์โดยผิดกฏหมาย ได้สร้างอาคารที่พักและอาคารตึกปูน และนำเครื่องจักรขนาดใหญ่มาไว้ในตึกด้วย พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอีกจำนวนมากโดยผิดกฏหมายดังกล่าว นายดี และตัวแทนชาวบ้านหลายคนฟ้องขับไล่และศาลปกครองตัดสินให้กรมส่งเสริมการเกษตร ต้องออกจากพื้นที่มานานครบ 9 ปีแล้ว แต่กรมส่งเสริมการเกษตร ก็ยังไม่ย้ายออกแต่อย่างใด

ที่ดินสาธารณะที่เลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอน มีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา ผู้ฟ้องคือชาวบ้านหลายคนร่วมกับทางศูนย์พิทักษ์สิทธิชุมชนตำบลแม่เหียะได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ โดยมอบหมายให้ทนาย คือ นายเศวต เวียนทอง เป็นผู้ยื่นฟ้อง วันนี้นายเศวต ได้ทำหน้าที่ เลขานุการนายก ทม.แม่เหียะ ได้ยื่นฟ้องตั้งแต่ พ.ศ.2552 ในคดีหมายเลขแดงที่ 286/2554 ฟ้องเพื่อให้กรมส่งเสริมการเกษรออกจากพื้นที่

ศาลปกครองเชียงใหม่ตัดสิน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 ให้กรมส่งเสริมการเกษร ต้องคืนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ให้คืนที่ดินดังกล่าวให้ประชาชน และให้กรมส่งเสริมการเกษตรออกจากพื้นที่ดินสาธารณะที่เลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอน และให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างออกจากพื้นที่สาธารณะประโยชน์ดังกล่าว ภายใน 360 วัน นับตั้งแต่ศาลตัดสิน

นายเศวต เวียนทอง เลขานุการ นายก ทม.แม่เหียะ และในฐานะทนายของชาวบ้านผู้ฟ้องคดี กล่าวว่า หลังจากศึกษาตามเอกสารที่ได้รับมาจากนายดี ทางกรมสงเสริมการเกษตร ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา นานถึง 9 ปีเต็มในเดือนตุลาคมปีนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางปกครอง โดยนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็เคยทำหนังสือแจ้งเตือนย้ำให้กรมสงเสริมการเกษตร ดำเนินการตามคำสั่งศาลไปแล้ว ก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆอีก

ล่าสุดทางจังหวัดเชียงใหม่ตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานดูแลเรื่องนี้ และได้ข้อสรุปเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยนายสุพัฒน์ ปักษาจันทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ทำหนังสือแจ้งให้ทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้อง ซึ่งสรุปตามเอกสาร ที่ ชม.0020.4/456 ใจความสำคัญคือ ไม่เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว และสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ก็เท่ากับว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ต้องรับฟังและปฏิบัติตามนั้น

นายดี จันทคลักษณ์ ในฐานตัวแทนชาวบ้านที่เป็นผู้ฟ้องคดี กล่าวว่า เมื่อครบ 9 ปี ตัวแทนชาวบ้านและตัวแทนศูนย์พิทักษ์สิทธิชุมชนตำบลแม่เหียะ เห็นว่า เวลาผ่านมานานมากเกินไป ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง จึงนำเอกสารสำคัญและเอกสารคำสั่งศาลเข้าปรึกษา นายก ทม.แม่เหียะ และ นิติกร ทม.แม่เหียะ และทนายความ เรื่องการที่กรมส่งเสริมการเกษตรยังไม่ออกไปนั้นชาวบ้านจะเดินหน้าอย่างไรต่อไป เพราะต้องการให้ ทม.แม่เหียะ ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เมืองแม่เหียะ

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายก ทม.แม่เหียะ บอกว่า ทม.เมืองแม่เหียะ จะเปิดประชุมสภาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ คาดว่าไม่น่าเกินในวันที่ 9 พฤศจิกายน เมื่อนำเรื่องที่ดินสาธารณะที่เลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอนเข้าประชุมในสภา จะเชิญตัวแทนชาวบ้านผู้ฟ้องทั้งหมด และกำนันผู้ใหญ่บ้านในเมืองแม่เหียะทั้งหมดเข้าร่วมประชุมในสภา เพื่อสรุปปัญหาให้ได้ข้อสรุปในการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว