ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ Kick off เทศกาล Lanna Breeze ล้านนาฟ้าใส ลมหายใจเดียวกัน

เชียงใหม่ Kick off เทศกาล Lanna Breeze ล้านนาฟ้าใส ลมหายใจเดียวกัน

2 พฤศจิกายน 2020
662   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ระดมพลังทุกภาคส่วนสู้ฝุ่นควัน Kick off เทศกาล “Lanna Breeze ล้านนาฟ้าใส ลมหายใจเดียวกัน” เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ไปจนถึงกลางเดือนเมษายน 2564 รวมระยะเวลานานกว่า 5 เดือน

-วันนี้ (2 พ.ย. 63) ที่พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงเปิด เทศกาล “Lanna Breeze ล้านนาฟ้าใส ลมหายใจเดียวกัน” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ไปจนถึงกลางเดือนเมษายน 2564 รวมระยะเวลานานกว่า 5 เดือน โดยเป็นการรวมพลังสังคมทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน เพื่อป้องกันบรรเทาและร่วมกันต่อสู้กับวิกฤตมลพิษฝุ่นควันไฟ PM 2.5 ซึ่งเกิดเป็นประจำทุกปี


ทั้งนี้ เทศกาล “Lanna Breeze ล้านนาฟ้าใส ลมหายใจเดียวกัน” จะมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการรณรงค์ การให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนและนำเสนอเชิงวิชาการ อาทิ การส่งเสริมเกษตรกรลดการเผาพื้นที่เกษตร การปั่นจักรยานลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อการบริโภคในครัวเรือน การจัดแสดงงานศิลปะจัดวางและศิลปะการแสดง การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า เพื่อนำเสนอนวัตกรรมป้องกันฝุ่น ฯลฯ ซึ่งจะทำอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต่าง ๆ


นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “Chiang Mai Go Green Festival ปั่นเพื่อเปลี่ยน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลฯ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ สภาลมหายใจเชียงใหม่ และภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันคิดและมุ่งหวังให้เป็นกลไกในการสร้างกระแสการเดินทางคาร์บอนต่ำครั้งใหญ่ รวมถึงเปิดพื้นที่เมืองเก่าให้ผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสเมืองเก่าในบรรยากาศที่ปลอดโปร่ง ด้วยการใช้จักรยานทุกเช้าวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 รวม 13 สัปดาห์ อีกด้วย