ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ประชุมสภาเทศบาลแม่เหียะ ลงมติไม่ให้กรมส่งเสริมการเกษตรใช้ที่ดินโฮงพะชุมบ้านสันพระนอน

เชียงใหม่ ประชุมสภาเทศบาลแม่เหียะ ลงมติไม่ให้กรมส่งเสริมการเกษตรใช้ที่ดินโฮงพะชุมบ้านสันพระนอน

11 พฤศจิกายน 2020
1039   0

Spread the love

เทศบาลเมืองแม่เหียะประชุมสภาสมัยวิสามัญ ลงมติ ไม่ให้กรมส่งเสริมการเกษตรใช้ที่ดินสาธาณะประโยชน์โฮงพะชุมบ้านสันพระนอนที่เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ต้องคืนพื้นที่ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นางจินตนา โนวิรัตน์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ เปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 มีนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เสนอญัตติวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่อง การขอและการใช้และเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่เลี้ยงสัตว์บ้านสันพระนอนดอนปิน หรือโฮงพะชุมบ้านสันพระนอน บ้านดอนปิน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทางนายธนวัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ได้ลำดับเหตุการณ์กรณีที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์โฮงพะชุมบ้านสันพระนอนในอดีตผู้นำหมู่บ้านใช้เป็นที่ประชุมหรือโฮงพะชุม ยังเป็นที่เลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านอีกด้วย และที่ดินดังกล่าวยังเป็นสุสานเก่าในอดีต แต่กรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อเข้ามาใช้ที่ดินได้กระทำไปโดยผิดกฏหมายมาโดยตลอด จนเป็นเหตุให้ผู้นำชาวบ้านโดยการนำของนายดี จันทคลักษณ์ อดีตกำนันในสมัยนั้น

ปัจจุบันเป็นประธานวิสหากิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ส่งไนท์ซาฟารี พร้อมชาวบ้านจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีนายเศวต เวียนทอง อาจารย์สอนกฏหมายในครั้งนั้น ปัจจุบันเป็นเลขานายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เมื่อในอดีตนั้นนายเศวต เป็นผู้ร่างหนังสือส่งฟ้องศาลปกครอง ต่อมาทางศาลปกครองตัดสินให้กรมส่งเสริมการเกษตรออกจากพื้นที่เพราะเข้ามาใช้พื้นที่ของชาวบ้านโดยผิดกฏหมายมาตั้งแต่ต้น ให้ออกจากพื้นที่ดังกล่าว ภายใน 365 วัน ศาลปกครองตัดสินไปเมื่อ 9 ปีก่อนแล้ว(ครบ 9 ปี เมื่อวันที่ 12 ต.ค.2563 นี้) แต่กรมส่งเสริมการเกษตรยังไม่ยอมออกจากพื้นที่ดังกล่าว ยังจะขอถอนสภาพ แต่ไม่สามารถทำได้ เพราะก่อนเสนอขอถอนสภาพนั้นหน่วยงานต่างๆ ที่มีการตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัดทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหาในที่ดินที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ มีที่ดินจังหวัด ปกครอง อำเภอ ซึ่งคณะกรรมการไม่ให้ถอนสภาพไม่ให้ใช้ที่ดินดังกล่าวต่อไป และทางมติสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะเองก็ลงมติไม่ให้ถอนสภาพถึง 2 ครั้ง ในการขอใช้ที่ดินดังกล่าวของกรมส่งเสริมการเกษตรด้วย แต่กรมส่งเสริมการเกษตรก็ยังไม่ยอมออกจากพื้นที่มาจนถึงปัจจุบันนี้


สำหรับการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะครั้งนี้ นายธนวัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ได้ยื่นญัตติขอให้เทศบาลเปลี่ยนแปลงและขอใช้ที่ดินดังกล่าว และขั้นตอนต่อไป ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนใช้ที่ดินดังกล่าว จากนั้นนางจินตนา โนวิรัตน์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ให้สมาชิกยกมือเพื่อลงมติ ต่อมาทางสมาชิกสภาฯ ได้ยกมือเห็นชอบผ่านสภาทั้งหมด สรุปญัตติขอเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินโฮงพะชุมบ้านสันพระนอน ให้เป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเพื่อเป็นเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและเศรษฐกิจชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้ผ่านที่ประชุมสภาเห็นชอบวันนี้ได้ผ่านสภาด้วยเสียงข้างมากแล้ว ทางผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่เหียะนำเรื่องนี้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

นายธนวัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวอีกว่า ที่ดินดังกล่าว ถือว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์จะไม่เป็นที่ของคนใดคนหนึ่ง จะต้องทำประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทุกคนในเมืองแม่เหียะ ในสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้แสดงความคิดเห็นกรณีที่ดินโฮงพะชุมดังกล่าว โดยมีนางจินตนา โนวิรัตน์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ และนายเทอดเกียรติ เกิดนพคุณ สมาชิกสาภฯ เขต 2, นายกริณย์พล ไชยยาพิบูล สมาชิกสภาฯเขต 2, นายสมนึก พวงขันแก้ว สมาชิกสภาฯ เขต 3 และนางอำพร ธนากูล กำนันตำบลแม่เหียะ พร้อมนายดี จันทคลักษณ์ อดีตกำนันแม่เหียะ และนายประหยัด จตุพนพิทักษ์กุล ประธานศูนย์พิทักษ์สิทธิชุมชนตำบลแม่เหียะ ทุกคนลงความเห็นเสียงเดียวกันว่า การต่อสู้มาตั้งแต่ พ.ศ.2549 ได้สนับสนุนการต่อสู้เพื่อเอาที่ดินสาธารณประโยชน์ของชาวบ้านกลับคืนมาได้และต่อไปก็จะใช้ประโยชน์ร่วมกันพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวบ้านเมืองแม่เหียะทุกคน และขอชื่นชมคณะทำงานที่ต่อสู้กันมานานกว่า 10 ปี


สำหรับในที่ประชุมมีนางอำพร ธนากูล กำนันตำบลแม่เหียะ พร้อมนายดี จันทคลักษณ์ อดีตกำนันแม่เหียะ และนายประหยัด จตุพนพิทักษ์กุล ประธานศูนย์พิทักษ์สิทธิชุมชนตำบลแม่เหียะ และนายประทุม เกิดนพคุณ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.แม่เหียะที่ร่วมต่อสู่ร่วมกับตัวแทนชาวบ้าน พร้อมชาวบ้านในตำบลดอนปิน และชาวบ้านในเมืองแม่เหียะหลายคนเข้าร่วมรับฟังปัญหาและให้กำลังใจทีมผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่เหียะที่จะขับเคลื่อนใช้พื้นที่ดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งเลี้ยงสัตว์และโฮงพะชุมบ้านสันพระนอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ทางด้านนายนายเศวต เวียนทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาบเมืองแม่เหียะและสมาชิกและประชาชนทุกคน และขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและกำนันทุกท่านที่เห็นความสำคัญของที่ดินสาธารณประโชยน์โฮงพะชุมบ้านสันพระนอน ดอนปิน ที่ร่วมกับตนต่อสู้ และตนในฐานะชาวบ้านคนหนึ่งในพื้นที่ การทำหนังสือถึงศาลปกครองก็หวังไว้แล้วว่าศาลปกครองจะเห็นใจชาวบ้านและเพื่อให้ชาวบ้านจะได้ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปหลังจากสรุปมติที่ประชุมสภา ทม.แม่เหียะ กับมติชาวบ้านรมกันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป.