ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เปิดใจ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ผู้สมัครนายก อบจ.ชม.

เชียงใหม่ เปิดใจ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ผู้สมัครนายก อบจ.ชม.

12 พฤศจิกายน 2020
925   0

Spread the love

เปิดใจ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ผู้สมัครนายกอบจ.ชม. เผย “ไม่หวั่นข่าวลือสร้างกระแสโจมตีในสื่อโซเชียล รับ! เกมส์การเมือง” ชี้ประสบการณ์ทำงาน 20 ปี เชิงประจักษ์ ไม่กระทบฐานเสียง

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข 2 ในนามกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม เปิดเผยว่าสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ ตนยังจะขอยืนยันว่าตัวเองลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในนามกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ที่ตัวเองตั้งขึ้นมานานกว่า 20 ปีแล้ว ทั้งนี้ยืนยันว่าตัวเองจะไม่ลงสมัครโดยสังกัดพรรคการเมืองใด ๆ เพราะต้องการเป็นอิสระในการทำงานพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ต้องถูกครอบงำจากพรรคการเมือง การเมืองท้องถิ่นก็ต้องบริหารโดยคนท้องถิ่นและไม่อิงการพรรคการเมืองระดับชาติ ซึ่งจะมีความคล่องตัวในการรับใช้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนการที่พรรคการเมืองมีการเปิดตัวผู้สมัครของพรรค และประกาศว่าได้รับการสนับสนุนฐานเสียงจาก ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 9 เขต โดยส่วนตัวไม่ได้รู้สึกกังวลใจใด ๆ เพราะจากการลงพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่องและพบปะพูดคุยกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิด พบว่าเสียงตอบรับของตัวเองนั้นยังอยู่ในระดับที่เป็นน่าพอใจ อีกทั้งผลงานที่ผ่านมาสามารถตอบโจทย์ เติมเต็ม และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในทุกพื้นที่ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้ชาวบ้านได้เห็นแล้วและต่างมีความเชื่อมั่นถึงการทำงานการเมืองท้องถิ่นที่ทำเพื่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ส่วนในเรื่องทีมงานบริหาร และ ส.อบจ.นั้น ขณะนี้มีการจัดทีมงานบริหารไว้ลงรับสมัคร ส.อบจ.ครบทั้ง 42 เขต โดยรับประกันว่าล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ โดยแนวนโยบายจะมุ่งเน้นการสานต่องานที่ดำเนินการไว้และต่อยอดพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ของจังหวัดเชียงใหม่และการทำให้คนเชียงใหม่อยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการศึกษา,การท่องเที่ยว,การพัฒนาแหล่งน้ำ,การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน หรือการผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลก เป็นต้น อีกทั้งพร้อมรับฟังความเห็นและความต้องการของคนเชียงใหม่ เพื่อนำไปวางแผนทำงานด้วย ตนมั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่อีกครั้งอย่างแน่นอน นายบุญเลิศ ผู้สมัครนายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวอย่างมั่นใจ ว่า จากประสบการณ์ทำงานในท้องถิ่น กว่า 20 ปี และการทำงานในบทบาทของนายก อบจ. การลงพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่องและพบปะพูดคุยกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิดเสมอมา พบว่าเสียงตอบรับของตนดีมากในระดับเป็นที่น่าพอใจ

อีกทั้งยังพบด้วยว่าการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งระดับชาติมีความแตกต่างกัน โดยการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น ประชาชนจะใช้เหตุผลและพิจารณาจากตัวบุคคลมากกว่าการเลือกตั้งระดับชาติที่ใช้อารมณ์ค่อนข้างมาก ที่ผ่านมาทำงานมาต่อเนื่องได้รู้ได้เห็นสภาพปัญหาที่ได้แก้ไข และยังมีงานที่ต้องขยายผล ต่อยอดอีกหลายอย่าง ทั้งนี้ จากการทำงานในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อย่างใกล้ชิดกับพื้นที่ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ที่สามารถตอบโจทย์ เติมเต็ม และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในทุกพื้นที่ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้ชาวบ้านได้เห็นแล้ว ขอให้เชื่อมั่นถึงการทำงานการเมืองท้องถิ่นที่ทำเพื่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง แตกต่างจากการเมืองระดับชาติ หรือ ส.ส.ที่เข้าถึงได้ยากกว่า

สำหรับทีมงานบริหาร และ ส.อบจ.นั้น ขณะนี้มีการจัดทีมงานบริหารไว้พร้อมแล้ว โดยรับประกันว่าล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ส่วน ส.อบจ.นั้นจะส่งลงสมัครในนามกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมครบทั้ง 42 เขต ซึ่งเป็น ส.อบจ.เดิมถึง 80% โดยแนวนโยบายจะมุ่งเน้นการสานต่องานที่ดำเนินการไว้และต่อยอดพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ของจังหวัดเชียงใหม่ และการทำให้คนเชียงใหม่อยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการศึกษา, การท่องเที่ยว, การพัฒนาแหล่งน้ำ, การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน หรือการผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลก เป็นต้น อีกทั้งพร้อมรับฟังความเห็นและความต้องการของคนเชียงใหม่เพื่อนำไปวางแผนทำงานด้วย

ส่วนที่โซเซียลมีเดียระบุว่าตนเองมีสายสัมพันธ์ ไปยังฟากฝั่งพรรครัฐบาลนั้น ตนมองว่า ในระหว่างดำรงค์ตำแหน่งนายกอบจ.เชียงใหม่ ทำงานตามหน้าที่ ซึ่งต้องสนองนโยบายรัฐบาล เพื่อให้การบริหารราชการ เพื่อพี่น้องประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พรรคการเมืองใดมาเป็นรัฐบาลตนก็สามารถทำงานได้ การเป็นผู้สมัครอิสระในนาม กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมจึงเป็นผลดี ในแง่ของการทำงานที่อิสระ คล่องตัวในการบริหาร แต่ที่ผ่านมามักจะถูกโจมตีเรื่องความเกี่ยวพันทางการเมืองกับบางพรรค ซึ่งตนมองว่า ประชาชนในยุคปัจจุบันมีทางเลือกในการบริโภคสื่อหลากหลาย ประขาชนจะรู้และเห็นจากผลงานเอง การลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เกือบจะทุกตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ตนได้เข้าไปขับเคลื่อนผลักดันแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ที่สำคัญประสานและทำงานกับทุกท้องถิ่นได้อย่างฉับไว จึงมั่นใจว่า กระแสปลุกปั่นเกมส์การเมืองจะไม่กระทบกับคะแนนนิยม และไม่วิตกกังวลกับคู่แข่ง ที่มีพรรคการเมืองลงมาเล่นการเมืองท้องถิ่น ยังเชื่อมั่นในผลงานและความตั้งใจ กับทีมงาน ส.อบจ. ที่ล้วนแต่มีประสบการณ์ ทำงานในพื้นที่อยู่แล้ว