ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ มูลนิธิพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประธานมูลนิธิฯคนใหม่บริหาร

เชียงใหม่ มูลนิธิพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประธานมูลนิธิฯคนใหม่บริหาร

17 พฤศจิกายน 2020
904   0

Spread the love

มูลนิธิพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประธานมูลนิธิฯคนใหม่บริหาร องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนา พร้อมทั้งมอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้กับบุคคลที่สนับสนุนและทำคุณประโยชน์มาอย่างยาวนาน

ที่บ้านบัวชม บ้านท่อเมืองลัง ในตัวเมืองเชียงใหม่ คณะกรรมการมูลนิธิพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการชุดใหม่ พร้อมทั้งแต่งตั้ง นาย ชัยฤทธิ์ วรรณประภา เป็นประธานคนใหม่ แทน นายบุญทรง ชัยบาล ประธานก่อตั้งมูลนิธิพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2524 พร้อมทั้งชี้แจงการเงินการบัญชีของสมาคม และเงื่อนไขการลงนาม ในบัญชีออมเงินและบัญชีฝากประจำ โดยมีนาย ชัยฤทธิ์ วรณประภา นายดุสิต ชวชาติ และพลตรี ประพิณชัย ทองสุข ลงนาม 2 ใน 3 ของบุคคลทั้ง 3 รวมทั้งชี้แจงค่าใช้จ่าย กิจกรรมของมูลนิธิฯ ทั้งป้ายรณรงค์พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ และจัดทำโล่เชิดชูเกียรติ แด่พระภิกษุสามเณร ที่สอบได้เปรียญธรรมมากที่สุด ซึ่งทางประธานคนใหม่ รับเป็นเจ้าภาพทั้งหมดกว่า 3 หมื่นบาท

โอกาสเดียวกันทางมูลนิธิพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับ พ่อครู สมบูรณ์ กันทะปา อายุ 87 ปี ที่ทำคุณประโยชน์และช่วยเหลือมูลนิธิฯ มาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งและวันนี้ยังได้มอบเงินอีก 1 หมื่นบาท ให้กับทางมูลนิธิฯ โอกาสนี้ ยังได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้กับนาง พรรณี บุญประเสริฐ นายกพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ที่ช่วยเหลือสนับสนุน กิจกรรมของทางมูลนิธิฯมาโดยตลอด