ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เปิดแล้ว วิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์ เทศบาลเชิงดอย

เชียงใหม่ เปิดแล้ว วิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์ เทศบาลเชิงดอย

2 ธันวาคม 2020
810   0

Spread the love

เปิดแห่งแรกของไทยร่วม 3 โรงเรียนผู้สูงอายุ สตรี และนักเรียน เป็นวิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์ ของเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จากโรงเรียนชราบาลต้นแบบของไทยก้าวสู่วิทยาลัย ที่เด็ก วัยกลางคน และบรรดาคุณปู่ย่าตายาย มาเรียนด้วยกัน เป็นการเสริมพลังแห่งความรักอบอุ่นในครอบครัว


ที่อาคารศรีศุภอักษรวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายจิรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีเปิดวิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์ ซึ่งเทศบาลตำบลเชิงดอย จัดทำโครงการขึ้น หลังจากที่ได้ปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยไป จึงได้วิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์ขึ้นมาใหม่ โดยมีพระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ร่วมกล่าวโมทนียกถา


นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย เปิดเผยว่า วิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์ เป็นวิทยาลัยที่ยกฐานะมาจากโรงเรียนสตรีศรีเชิงดอย และโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนของแม่บ้าน และเด็กนักเรียน 3 โรงเรียนในพื้นที่เข้ามาเรียนศึกษาร่วมกัน เป็นการเรียนการสอน ของคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นกลางและไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน จากความอิ่มตัวของโรงเรียนชราบาลเพื่อให้เด็ก แม่บ้านพ่อบ้านได้มีโอากาศเข้ามาศึกษาเรียนเป็นพลังความรักในครอบครัวได้ดีขึ้น เพราะจะมีการเรียนการสอนสอดแทรกในด้านต่างๆ เข้ามาจะช่วยให้ครอบครัวมีความสุข ดั่งชื่อวิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ เรียนรู้อาชีพ สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ลดรายจ่าย สร้างพลังครอบครัว ส่งเสริมสุขภาพกายใจ เพิ่มพลังให้ครอบครัว และศึกษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาร่วมรักษาท้องถิ่น

ในการนี้เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานวิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาวตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะคุรุศาสตร์ ทหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ด(กศน.อ.ดอยสะเก็ด) ,สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด, สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด, โรงพยาบาลดอยสะเก็ด, โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง ,โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก, และโรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ ในการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ ถ่ายทอดความรู้ ควบคู่วัฒนธรรม นำพาความสามัคคี