ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ อ.ไชยปราการ สร้างปอดให้ชาวบ้านเพื่อสุขภาพที่ดีถวายเป็นพระราชกุศล

เชียงใหม่ อ.ไชยปราการ สร้างปอดให้ชาวบ้านเพื่อสุขภาพที่ดีถวายเป็นพระราชกุศล

2 ธันวาคม 2020
923   0

Spread the love

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ พัฒนาป่าไม้สีเขียว สร้างปอดให้ชาวบ้านเพื่อสุขภาพที่ดีถวายเป็นพระราชกุศล

นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสร้างและพัฒนาป่าไม้สีเขียว พัฒนาสถานที่ออกกำลังในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการพัฒนาสวนสาธารณะเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลไชยปราการได้ปรับปรุงพัฒนาสวนสุขภาพบ้านอ่ายเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 มาถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 แล้วเปิดใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มาใช้ประโยชน์ในสถานที่สวนสุขภาพสาธารณะแห่งนี้ ซึ่งเป็นสวนสุขภาพเอนกประสงค์ มาวิ่งออกกำลังกาย มาพักผ่อน มาออกกำลังตามฐานต่างๆที่จัดให้อย่างเป็นระบบ และได้ทำการปลูกต้นไม้เพิ่มให้มากขึ้น เพื่อจัดให้ชาวบ้านได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด


สวนสุขภาพสาธารณะแห่งนี้ถือว่าเป็นสวนที่ปลอดภัย และยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจกับประชาชน เยาวชน ได้ทุกวัน สามารถวิ่งออกกำลังหรือเดิน ได้รอบละประมาณ 1 กิโลเมตร และยังมีฐานออกกำลังกายในส่วนต่างๆของร่างกายตามแบบที่ใช้กับการออกกำลังทุกๆส่วนของร่างกาย ในการสร้างเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ แห่งประเทศไทยรัชกาลที่ 10 เป็นการสร้างป่าเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมประชาชนให้รักป่ารักธรรมชาติ สร้างความสามัคคีกันในหมู่ประชาชนในพื้นที่และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีที่ออกกำลังกายและเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการออกกำลังกายของทุกเพศทุกวัย


ด้านนายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลไชยปราการได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานทุกอย่างจนแล้วเสร็จด้วยดีมาตลอด และขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ยังมาให้กำลังใจมาช่วยกัน จนถึงวันเปิดกิจกรรมก็ได้มาร่วมกันอย่างเต็มที่ และขอให้ชาวบ้านร่วมกันรักษาสวนสุขภาพมาใช้กันมากๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งประชาชนเองและสวนสุขภาพสวนเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้