ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ รองผู้ว่าฯ เปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 อ.ไชยปราการ

เชียงใหม่ รองผู้ว่าฯ เปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 อ.ไชยปราการ

3 ธันวาคม 2020
870   0

Spread the love

รองผู้ว่าฯ เปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกรอบการดำเนินการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3

นายวีรพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาทำการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน เปิดและมอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกรอบการดำเนินการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ทุกอำเภอจัดทำสวนสวนหย่อม สวนสาธารณะ ให้กับชุมชน อำเภอละ1 แห่ง เพื่อให้เป็นปอดประชาชน ยังช่วยให้ประชาชนได้มีที่ออกกำลังกาย

ทางอำเภอไชยปราการ จึงได้จัดทำสวนหย่อม ที่ออกกำลังกาย ถนนวิ่งเดิน ปลูกต้นไม้ เพื่อจัดเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประชาชนสามารถมาวิ่งเดินออกกำลังกายได้รอบละ 1 กิโลเมตรจุดประสงค์ในการสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่ออนุรักษ์เพิ่มป่าไม้ให้กับพื้นที่ ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีที่ออกกำลังกาย สร้างความสามัคคีในชุมชน โดยทางนายอุทัย สอนจีน ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอไชยปราการ ได้กล่าวต้อนรับและประวัติเมืองไชยปราการพอสังเขป

นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไชยปราการกล่าวรายงานการสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติในหลวง จากนั้นนายวีรพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการเปิดป้ายแล้วมอบฝายชลประทานเชียงหมั้น ให้กับเกษตรกร นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กล่าวรายงานซึ่งฝายนี้สามารถเก็บน้ำแล้วส่งน้ำไปให้เกษตรกรใช้น้ำได้มากถึง 40,000 ไร่ในหน้าฝน และ20,000 ไร่ในหน้าแล้ง ช่วยให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเลี้ยงครอบครัวอยู่ดีกินดีต่อไป

จากนั้นนายวีรพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง นายอุทัย สอนจีน ปลัดอาวุโส ได้ปลูกต้นทองกวาว นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ปลูกต้นทองกวาว และนายวัฒนศิลป์ สุยะพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอไชยปราการ ปลูกต้นราชพฤกษ์ จากนั้นทางคณะ ได้ร่วมในการชมชาวบ้านมาออกกำลังกายโดยการรำวงย้อนยุคของกลุ่มแม่บ้านและเยาวชน 200กว่า ชีวิตที่ทางนายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไชยปราการได้สนับสนุนส่งเสริมมาโดยตลอด