ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ กลุ่มชาติพันธุ์ 8 ชนเผ่าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

เชียงใหม่ กลุ่มชาติพันธุ์ 8 ชนเผ่าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

6 ธันวาคม 2020
1556   0

Spread the love

กลุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์ 8 ชนเผ่าในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจุดเทียนชัยสดุดีพระเกียรติ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ที่ลานหน้ามูลนิธิดิอาร์ค ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พี่น้องชาติพันธ์ 8 ชนเผ่า ทั้ง ชนเผ่าระหว่าง เผ่าคะฉิ่น ลาหู่ กระเหรียงแดง ม้ง ไทยใหญ่ อาข่าและลีซู จัดแสดงวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่า เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธินิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

จากนั้นนายสรรเสริญ พงษ์พิพัฒน์ ปลัดอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีนำพสกนิกรชาวไทยภูเขา กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นได้จุดเทียนชัย สดุดีพระเกียรติ จนสว่างไสวไปทั่ว น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงส่งเสริมโครงการหลวง ให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีมีอาชีพ

DCIM100MEDIADJI_0464.JPG

DCIM100MEDIADJI_0476.JPG

DCIM100MEDIADJI_0464.JPG