ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ จัดพิธียกยอดฉัตรโลหะปราสาท 1 ใน 4 ของโลก ที่วัดอรัญญวาสบ้านปง หางดงเชียงใหม่

เชียงใหม่ จัดพิธียกยอดฉัตรโลหะปราสาท 1 ใน 4 ของโลก ที่วัดอรัญญวาสบ้านปง หางดงเชียงใหม่

6 ธันวาคม 2020
1590   0

Spread the love

ฤกษ์ดีวันพ่อวันชาติ วัดอรัญญวาสบ้านปง หางดงเชียงใหม่ ประกอบพิธียกยอดฉัตรโลหะปราสาท พร้อมวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระบรมรูปทรงผนวชในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อเช้าวันที่ 5 ธ.ค.2563 ต่อเนื่องวันที่ 6 ธ.ค.ที่วัดอรัญญวาส วัดศรีเมืองปง (บ้านปง) หมู่ 2 ต .บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ท่านพระครูอาชวปรีชา เจ้าอาวาสวัดอรัญญวาส เจ้าคณะตำบลบ้านปง นำประกอบพิธีบวงสรวงด้านทิศตะวันออกของพระธาตุศรีเมืองปงในช่วงเช้า วัดอรัญญวาส มีโลหะปราสาทด้านในพระธาตุที่สร้างขึ้นใหม่คลอบปราสาทองค์เดิมไว้

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงได้นิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อก่อสร้างปราสาทที่ประดิษฐานพระบรมรูปทรงผนวชในหลวงรัชกาลที่ 9 พระสงฆ์ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มีพระครูปลัดธีร์นวัช ญาณสิทฺธิวาที วัดโลกโมฬี, เจ้าอธิการสิทธิ สิทธิปณฺโญ วัดร้องขุ้ม, พระใบฏีกาสาคร ฐิตธมฺโม วัดทุ่งเกี๋ยง, พระสมุห์ไวพจน์ ฐิตโสภโน, พระอธิการชัชพงศ์ สุธมฺโม วัดท่าเดื่อ, พระปลัดไกลนาค อริยวํโส วัดป่าเทพเนรมิตร, พระธีระบูลย์ รตินฺธโร วัดป่าดอยธรรมสถิต, พระอธิการนำชัย ชยากโร วัดป่าพุทธพจนาราม, พระอาจารย์เม้ง วัดป่าธรรมสันติ, พระครูสุตปัญญาวิทิต วัดสันมะฮกฟ้า, พระครูอินทรวงศาจารย์ วัดสันป่าสักวรอุไร

ช่วงบ่ายประกอบพิธียกฉัตรและช่อดอกไม้ทิพย์ โลหะปราสาท พระธาตุศรีเมืองปง มีท่านพระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ รองเจ้าคณะภาค 7, ท่านพระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่, พระเทพรัตนนายก วัดพระธาตุหริภุญชัย เจ้าคณะจังหวัดลำพูน, พระครูปัญญาวัชราวุธ ศรีสุพรรณ รองเจ้าคณะอำเภอหางดง, พระราชวิสุทธิญาณ วัดป่าดาราภิรมย์, พระกิตติวิมล วัดเจดีย์หลวง, พระครูสิทธิภาวนานุศาสก์ วัดศรีสองเมือง, พระครูธีรสุตพจน์ วัดผาลาด, พระครูประภัศร์ธรรมรังษี วัดกู่เต้า เจ้าคณะตำบลศรีภูมิ, พระครูสุวิมลธรรมรักษ์ วัดลอยเคราะห์, พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ วัดพันแหวน, พระครูสุวีรธรรมานุยุต วัดป่าธรรมสันติ ร่วมประกอบพิธีมงคล มีประชาชนจากทุกสารทิศเดินทางไปทำบุญกันจำนวนมาก

สำหรับพระธาตุศรีเมืองปง นับเป็นโลหะปราสาทแห่งที่ 4 ของโลก ขณะที่ 2 องค์แรกอยู่ที่ศรีลังกาแต่ได้ถูกทำลายหมดสิ้นไปแล้ว องค์ที่ 3 และเป็นแห่งแรกของประเทศไทย คือ โลหะปราสาทที่วัดราชนัดดารามวรวิหาร” สำหรับปราสาทกำลังก่อสร้างอยู่ วันนี้ประกอบพิธียกยอดฉัตรโลหะปราสาท พร้อมวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศาลาประดิษฐานพระบรมรูปทรงผนวชในหลวงรัชกาลที่ 9 ยังจะก่อสร้างต่อไปผู้สนใจทำบุญได้ที่วัดวัดอรัญญวาส วัดศรีเมืองปง (บ้านปง) ทุกวัน.