ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ผอ.ชลประทานเชียงใหม่วางท่อส่งน้ำแม่งัดลงคลองชลประทานแม่แตง

เชียงใหม่ ผอ.ชลประทานเชียงใหม่วางท่อส่งน้ำแม่งัดลงคลองชลประทานแม่แตง

10 มีนาคม 2020
913   0

Spread the love

ผอ.ชลประทานเชียงใหม่วางท่อส่งน้ำแม่งัดลงคลองชลประทานแม่แตง แก้ไขปัญหาภัยแล้งหลังจากปริมาณน้ำลดลงต่อเนื่อง ระยะทาง 22 กิโลเมตรส่งน้ำลงคลองช่วยเหลือเกษตรกร การใช้น้ำปอุปโภคบริโภค ส่งน้ำสำรองแก้มลิงไว้รองรับภัยแล้งในระยะยาวจากธนาคารน้ำแม่งัด

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าจากปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำในห้วงฤดูแล้งของคลองส่งน้ำชลประทานแม่แตง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง ขนาด 1.50 เมตร จำนวน 1 เส้น ด้วยงบประมาณ 2 พันล้านบาท ดำเนินการตั้งแต่ปี 60 ซึ่งตามกำหนดะแล้วเสร็จในปี 2564 การดำเนินงานคืบหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ของการขุดวางท่อส่งน้ำ ในปี 2563 จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นการจ้างเหมาเพื่อให้งานเดินหน้าเร็วขึ้น สามารถใช้งานได้ตามกำหนด ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งในฝั่งทิศตะวันตก โดยนำน้ำจากธนาคารน้ำ เขื่อนแม่งัด นำมาฝากไว้ในห้วงฤดูฝน ก่อนจะส่งใช้ในห้วงฤดูแล้ง เนื่องจากลำน้ำแม่แตงไม่มีอ่างเก็บน้ำกักเก็บน้ำส่งผลให้ช่วงฤดูฝนจะระบายลงไปแม่น้ำปิงโดยตรง

อย่างไรก็ตามหากแล้วเร็วจะช่วยเหลือให้มีน้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร ตลอดจนช่วยรักษาระบบนิเวศ พร้อมทั้งสามารถกักเก็บน้ำลงแก้มลิง และอ่างเก็บน้ำฝั่งตะวันตก ได้อีกด้วยจะทำให้พื้นที่การเกษตรกว่า 1.4 หมื่นไร่ ลดผลกระทบการผลิตน้ำประปาสาขาอุโมงค์ ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ในห้วงฤดูแล้งเพราะขณะนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านคลองน้อยมาก เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาวของฝั่งตะวันตกลงไปได้ เพราะมีธนาคาฝากน้ำหลังจากการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำจากลำน้ำแม่แตงไปลงเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลแล้วเสร็จ