ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ รองแม่ทัพภาคที่ 3 กำชับ 4 จังหวัดภาคเหนือเร่งควบคุมจุดความร้อนในพื้นที่

เชียงใหม่ รองแม่ทัพภาคที่ 3 กำชับ 4 จังหวัดภาคเหนือเร่งควบคุมจุดความร้อนในพื้นที่

11 มีนาคม 2020
857   0

Spread the love

ที่สโมสรค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ประชุม vtc ร่วมกับ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จว.เชียงใหม่ จว.เชียงราย จว.แม่ฮ่องสอนและ จว.พะเยา ภายหลัง ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ มีค่าระหว่าง 44 – 245 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ สาเหตุที่ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจัยด้านอุตุนิยมวิทยา ลมตะวันตกเฉียงใต้/ใต้กำลังปานกลาง-อ่อน พัดหมอกควันมาจากประเทศเพื่อนบ้าน อากาศไม่ยกตัวในตอนเช้า การระบายฝุ่นละอองอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง รวมทั้งสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ทำให้มีการสะสมตัวของฝุ่นละออง ที่สำคัญพบจุดความร้อนเพิ่มจำนวนใน 4 จังหวัด

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ทางกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าต้องการทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา ถึงแม้นว่าในแต่ละจังหวัดจะมีสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน โดยขอให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินมาตรการควบคุมการเผาอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการเตรียมพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ป่า ในพื้นที่ผ่อนผัน และ การควมคุมคนไม่ให้ไปใช้ประโยชน์ในป่า ตลอดจนใช้ศักยภาพของจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่สำคัญประชาชนในพื้นที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาทุกครั้ง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชุมชน