ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ทีเส็บ (สสปน.) เปิดตัวระบบไทย ไมซ์ คอนเน็คของภาคเหนือ

เชียงใหม่ ทีเส็บ (สสปน.) เปิดตัวระบบไทย ไมซ์ คอนเน็คของภาคเหนือ

19 กุมภาพันธ์ 2021
611   0

Spread the love

ทีเส็บแถลงข่าวความพร้อมในการเปิดแพลตฟอร์ม ไทย ไมซ์ คอนเน็ค หรือ TMC ให้เป็น e-Market Place ด้านไมซ์ที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นครั้งแรกของประเทศ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่ ชาวภาคเหนือด้วยฐานข้อมูลของสินค้าและบริการหลากหลายครบถ้วนของอุตสาหกรรมไมซ์ สร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ให้ธุรกิจทั่วไทยติดต่อซื้อขายบนแพลตฟอร์ม TMC ได้ฟรี และยังเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากทีเส็บ มั่นใจ TMC คือเครื่องมือที่จะช่วยขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่สากล

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “ทีเส็บได้พัฒนาโครงการ Thai MICE Connect หรือ TMC และระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ ด้วยการสร้างแพลตฟอร์ม TMC ที่รวบรวมฐานข้อมูลสินค้า บริการในทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์มาตั้งแต่ปี 2562 และในปี 2563 ได้มีการดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลของธุรกิจในระบบนิเวศอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE ecosystem) เพิ่มเติมอีก 2 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก ทำให้วันนี้ระบบหรือแพลตฟอร์ม TMC มีฐานข้อมูลผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมไมซ์ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกภูมิภาค จึงสามารถกล่าวได้ว่า TMC คือ e-Marketplace ของธุรกิจไมซ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งแรกของไทย มีความ ถูกต้องของข้อมูลด้วยระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทันสมัย อยู่ตลอดเวลา และยังเป็นช่องทางตลาดออนไลน์ที่เปิดประตูสู่ธุรกิจในระดับประเทศและนานาชาติ เพราะข้อมูลของสินค้าและบริการต่าง ๆ บน TMC จะเข้าถึงและตอบทุกโจทย์ทุกความต้องการของนักเดินทางธุรกิจทั้งในไทยและจากทั่วโลก

ปัจจุบัน ไทย ไมซ์ คอนเน็ค หรือ TMC มีจำนวนผู้ให้บริการ (Seller) อยู่ในระบบมากกว่า 10,000 ราย จากทั่วประเทศไทย และมีผู้เข้าใช้งานระบบมากกว่า 150,000 ราย ทีเส็บคาดหวังว่า TMC จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจและในอนาคตต่อยอดไปสู่การซื้อขายออนไลน์ที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเป็นช่องทางในการโปรโมทธุรกิจไมซ์สู่ตลาดทั่วไทย และทั่วโลก ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถติดต่อโดยตรงกับลูกค้าทั่วโลก และจะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ TMC เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยที่สมบูรณ์ ตอบสนองต่อพันธกิจของทีเส็บในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ TMC ยังเป็นช่องทางในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนต่าง ๆ จากทีเส็บ อาทิ โครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า ระยะ 3 เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ในการจัดงานประชุมสัมมนาในประเทศ โดย จะเปิดให้ลงทะเบียนและขอรับการสนับสนุนผ่านระบบ TMC ภายในเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป ทีเส็บจึงยินดีอย่างยิ่งที่วันนี้จะได้มีส่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคเหนือด้วยเครื่องมือการตลาดสำคัญอย่าง TMC


นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หนึ่งในผู้ใช้งานระบบ TMC กล่าวว่า “ไทย ไมซ์ คอนเน็ค เปรียบเสมือนตลาดออนไลน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ที่ครอบคลุมไม่เฉพาะสถานที่ให้บริการ ห้องประชุม หรือผู้จัดงานที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันดี แต่ยังถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการบริการทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งทางตรงและบริการสนับสนุนต่าง ๆ รวมทั้งผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวด้วย ในฐานะของ DMC มองว่า ความโดดเด่นของแพลตฟอร์มนี้คือเรื่องของการสร้างโอกาสทางธุรกิจทั่วไทยและทั่วโลกอย่างไร้ขีดจำกัด สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือการทำข้อมูลในระบบให้สมบูรณ์ คอยอัพเดทให้พร้อมอยู่เสมอ เพราะ TMC สามารถนำโอกาสและลูกค้ามาถึงได้ทุกเมื่อ ส่วนในแง่ของผู้ใช้บริการหรือลูกค้านั้น TMC เปรียบเสมือน one-stop-service market ของอุตสาหกรรมไมซ์ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำข้อมูลเบื้องต้นในการจัดงานไมซ์โดยเฉพาะการติดต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการเพื่อขอใบเสนอราคา และนี่คือสิ่งที่ลงตัวที่สุดของทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการในอุตสาหกรรมไมซ์”

นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ กล่าวถึงมุมมองจากผู้ใช้งานระบบ TMC ในฐานะผู้ให้บริการว่า ปัจจุบัน การตลาดออนไลน์มีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายไม่น้อย โครงการ ไทย ไมซ์ คอนเน็ค ของทีเส็บมีส่วนในการเปิดโอกาสทางการตลาดแก่ให้ผู้ให้บริการ (Seller) และยังสะดวกในการเข้ามากรอกข้อมูล ปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ด้วยตนเอง เปรียบเสมือนแคตตาล็อกสินค้าและบริการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อมูล และยังเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างไม่จำกัด ทีเส็บทำให้ ไทย ไมซ์ คอนเน็ค เป็นการบริการที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ และเชื่อมั่นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

นางพรรษา บัวมะลิ วิสาหกิจชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ กล่าวถึงโครงการฯ ในฐานะผู้ให้บริการ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม MICE เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่บริหารจัดการโดยชุมชน นักเดินทางไมซ์สามารถเลือกที่นี่เป็นสถานที่ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และเรียนรู้วิถีชีวิตจากปราชญ์ชาวบ้าน ที่ผ่านมาชุมชนยังมีข้อจำกัดด้านโอกาสทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มนักเดินทางไมซ์เข้ามาใช้บริการ การได้เข้ามาอยู่ในระบบไทย ไมซ์ คอนเน็ค เป็นการเพิ่มโอกาสแก่ชุมชนในการเข้าถึงตลาดและกลุ่มเป้าหมายทั้งในแง่ของผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการโดยตรงหรือผู้จัดงานไมซ์ที่มองหาแหล่งกิจกรรมใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นแก่ชุมชน และทำให้ไมซ์ได้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากอีกด้วย

ไทย ไมซ์ คอนเน็ค หรือ TMC คือแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือ e-Market Place สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบด้วยข้อมูลของผู้ให้บริการในระบบนิเวศอุตสาหกรรมไมซ์ 12 ประเภท ได้แก่ ออแกไนซ์เซอร์ สถานที่จัดงาน บริการสำหรับผู้จัดงาน ที่พัก แหล่งช้อปปิ้ง ท่องเที่ยวและการนำเที่ยว โลจิสติกส์ อาหารและเครื่องดื่มและบริการรับจัดงานเลี้ยง โชว์/การแสดง วิทยากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และธุรกิจบริการอื่น ๆ ซึ่งทีเส็บเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการ ที่เกี่ยวข้องในหมวดหมู่เหล่านี้ได้เข้ามาลงทะเบียนในระบบเพื่อใช้ TMC เป็นช่องทางการตลาดอีกทางหนึ่งในการเข้าถึงลูกค้าทั่วไทยและทั่วโลก สร้างโอกาสทางธุรกิจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนในระบบและเข้าใช้บริการค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ที่ http://www.thaimiceconnect.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 021 5515 ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ โทรศัพท์ 093 – 8940199