ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ชาวเชียงใหม่ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า เป็นกองทุนการศึกษาให้กับสามเณรวัดเจ็ดลินและพระสงฆ์

เชียงใหม่ ชาวเชียงใหม่ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า เป็นกองทุนการศึกษาให้กับสามเณรวัดเจ็ดลินและพระสงฆ์

22 กุมภาพันธ์ 2021
478   0

Spread the love

ชาวเชียงใหม่ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า เป็นกองทุนการศึกษาให้กับสามเณรวัดเจ็ดลิน เชียงใหม่ และทำบุญกับพระสงฆ์ วัดบ้านแม่ตื่นน้อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำรายได้ ไปจ้างครูสอนเด็กนักเรียนด้อยโอกาส บนดอยสูง ในถิ่นทุรกันดาร ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เกือบ 200 กิโลเมตร


ที่พระวิหารวัดเจ็ดลิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พ่อครูสมบูรณ์ กันทะปา อายุ 88 ปี คหบดีเชียงใหม่ถวายเงิน 1 แสนบาท มอบให้กับพระมหาวิษนุ จารุธัมโม เจ้าอาวาสวัดเจ็ดลิน เพื่อเป็นกองทุนการศึกษา ให้กับสามเณรใช้ในการเล่าเรียน และมีศรัทธาประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ ได้เสียสละเงินส่วนตัว ตามกำลังช่วยกันทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างห้องน้ำของวัดเจ็ดลิน รวมทั้งร่วมกันทำบุญกับ พระวิรัตน์ ติขวัญวิโย พระสงฆ์วัดบ้านแม่ตื่นน้อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเงินไปช่วยเด็กนักเรียนด้อยโอกาสซึ่งมีนักเรียนมากเกือบ 200 คน เพื่อจ้างครูมาสอนเพิ่มอีก 2 คน

โดยพระวิรัตน์ได้อาสาช่วย โดยการหาเงินจากการทำบุญของญาติโยม เพื่อออกค่าใช้จ่ายจ้างครูพิเศษ 2 คน เดือนละ 1 หมื่นบาท เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนการสอน ให้กับเด็กนักเรียนด้อยโอกาส อยู่บนดอยสูง ในถิ่นทุรกันดาร ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ เกือบ 200 กิโลเมตร ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น โดยโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีหน้าจะเปิดสอน ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งปัจจุบัน มีอาคารเรียนชั้นประถม 1 หลัง 8 ห้อง มีอาคารเรียนชั้นอนุบาล 1 หลัง และบ้านพักครู 2 หลัง ทำให้ทุกคนได้บุญกันถ้วนหน้า