ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ ร่วมมือ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ อบรมองค์ความรู้กัญชง-กัญชาแม่โจ้ reskill /upskill ให้ศิษย์เก่าที่สนใจ

เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ ร่วมมือ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ อบรมองค์ความรู้กัญชง-กัญชาแม่โจ้ reskill /upskill ให้ศิษย์เก่าที่สนใจ

27 กุมภาพันธ์ 2021
473   0

Spread the love

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมมือ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ อบรมองค์ความรู้กัญชง-กัญชาแม่โจ้ reskill/upskill ให้ศิษย์เก่าที่สนใจ

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร องค์ความรู้กัญชง-กัญชาแม่โจ้ สำหรับศิษย์เก่าแม่โจ้ โอกาสนี้ ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ พร้อมกรรมการบริหารสมาคม ร่วมให้การต้อนรับศิษย์เก่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ

การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชง-กัญชา โดย ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากร ซึ่งมีศิษย์เก่าแม่โจ้ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 200 คน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ในพื้นที่ฟาร์มมหาลัยแม่โจ้