ข่าวทั่วไทย » (คลิป) เชียงใหม่ หนึ่งเดียวในประเทศไทย เปิดสอนพระไตรปิฏกให้กับเด็กและเยาวชนฟรี

(คลิป) เชียงใหม่ หนึ่งเดียวในประเทศไทย เปิดสอนพระไตรปิฏกให้กับเด็กและเยาวชนฟรี

26 กุมภาพันธ์ 2020
1436   0

Spread the love

เชียงใหม่ หนึ่งเดียวในประเทศไทย เปิดสอนพระไตรปิฏกให้กับเด็กและเยาวชนฟรี ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ เมื่อเรียนศึกษาครบ 1 ปีในวันมาฆบูชาก็จะทำการสอบเพื่อชิงทุนการศึกษากว่า 1 หมื่นบาท ในอนาคตอยากให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ ได้นำคำสั่งสอนที่ศึกษามาในพระไตรปิฏก ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ศาสนาให้ยืนยาวต่อไป

ที่สถานศึกษาพระไตรปิฏกและวิปัสนากรรมฐาน สำหรับเด็กและเยาวชน บ้านเหล่าแมว หมู่ 1 ตำบลวังผาง ตำบลเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ และนักเรียนในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ต่างเดินทางมาเรียนศึกษาพระไตรปิฏกและวิปัสนากรรมฐาน ซึ่งนายปรีชา แดงซอน แบ่งพื้นที่ที่ดินของตนเองจัดตั้งสถานศึกษาพระไตรปิฏกและวิปัสนากรรมฐานขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีความสนใจศึกษาพระไตรปิฏกได้มาเรียนรู้ ศึกษาร่วมกันโดยจะเปิดสอนทุกวันเสาร์ ซึ่งจะสับเปลี่ยนอาจารย์และพระสงฆ์ที่มีความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฏกเรื่องการทำวิปัสนากรรมฐาน มาฝึกสอนให้กับเด็กๆ

นายปรีชา แดงซอน เปิดเผยว่า ในวันนี้มีการแข่งขันอ่านพระไตรปิฏกและสอบแข่งขันพระไตรปิฏกซึ่งปีนี้ รางวัลที่ 1 ทางสถานศึกษาพระไตรปิฏกจะมอบเงินสดเป็นทุนการศึกษาให้ 11,250 บาท ส่วนรางวัลที่ 2 และ 3 เป็นรถจักรยานที่ผู้มีจิตศรัทธาได้นำมามอบให้ โดยผู้ที่สอบได้ที่ 1 จะต้องทำข้อสอบได้เกิน 80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ซึ่งกิจกรรมนี้ทำคิดต่อกันมาเป็นปีที่ 5 แล้ว ส่วนสถานศึกษาพระไตรปิฏกได้ก่อตั้งขึ้นมา 9 ปีแล้ว มีเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ที่อยู่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมศึกษากันจำนวนมาก หลังเสร็จสิ้นการเรียนพระไตรปิฏกแล้ว ก็จะมีอาหารขนมเครื่องดื่มเลี้ยงเด็กๆ ทุกครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งเด็กๆ ก็ชื่นชอบที่จะมาเรียนพระไตรปิฏก โดยส่วนใหญ่มาเรียนแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน บางคนมาเรียนแล้วต่อเนื่อง 3-4 ปี ทำให้ผลการเรียนดีขึ้น ส่วนผลการสอบความรู้เรื่องพระไตรปิฏกผู้ชนะเลิศคว้าเงินสดจำนวน 11,250 บาท ได้แก่เด็กชาย กิตติพงษ์ ศิวกรศิลป์ ได้ 82 คะแนน ส่วนรางวัลที่ 2 คือเด็กหญิงโชรดา คำวงศ์ษา ได้ 67 คะแน และเด็กชายธริษตร์ กันทะ ได้ 60 คะแนนได้รถจักยานเป็นรางวัลปลอมใจ ซึ่งผู้ที่ได้ที่ 1 ในแต่ละปีจะไม่มีสิทธิ์มาสอบ จะให้เป็นเป็นผู้ช่วยคุมสอบในปีต่อๆ ไป

เจ้าของสถานศึกษาพระไตรปิฏกฯ กล่าวอีกว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการเปิดสถานศึกษาพระไตรปิฏกแห่งนี้ก็อยากจะส่งต่อพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับเด็ก เยาวชน รุ่นใหม่ โดยมีกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ แผ่เมตตา และศึกษาพระไตรปิฏกทุกวันเสาร์ ตั้งแต่้วลา 18.00-21.00 น. โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก ท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธี รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มาสอนวิปัสสนากรรมฐาน และพระสุขเกษม สุเขธิโต วัดเก่าบ้านหนองสลิง ตำบลศรีเตั้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ให้การสนับสนุนจัดหาพระไตรปิฏก มาให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษา

ด้านนายบุญเลิศ โคตรพัฒน์ เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางลำพูน และเป็นอาจารย์สอนเรื่องพระไตรปิฏกให้กับเด็กๆ เปิดเผยว่า เด็กนักเรียนที่ทำการสอบในวันนี้เป็นเด็กนักเรียนที่มาเรียนประจำอยู่แล้วทุกๆ วันเสาร์ เมื่อเรียนครบ 1 ปี ในช่วงวันมาฆบูชาก็จะทำการสอบ ซึ่งได้ออกข้อสอบให้เด็กๆ ได้ทดสอบความรู้ความสามารถที่ได้เล่าเรียนมาในพระไตรปิฏก โดยให้ทำข้อสอบ 100 ข้อ เป็นแบบปรนัยกาอย่างเดียว คนที่สอบได้ราวัลที่ 1 ก็มีรางวัลให้เป็นทุนการศึกษา 11,250 บาท ที่ 1,250 ก็ต้องการให้จำว่า วันมาฆบูชา มีพระสงฆ์มาฟังโอวาทปาฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 องค์ จึงอยากให้เด็กๆ ได้จำตรงนี้เอาไว้