ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ศูนย์ ปชส.กองทัพภาคที่ 3 นำคณะสื่อมวลชน จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน โครงการทหารพันธุ์​ดี ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

เชียงใหม่ ศูนย์ ปชส.กองทัพภาคที่ 3 นำคณะสื่อมวลชน จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน โครงการทหารพันธุ์​ดี ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

21 มีนาคม 2021
935   0

Spread the love

ศูนย์ ปชส.กองทัพภาคที่ 3 นำคณะสื่อมวลชน จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน “โครงการทหารพันธุ์ดี” ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก ขณะที่สื่อมวลชนจากส่วนกลาง รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของ กอ.รมน.ภาค 3

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 โดยท่าน พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค กอ.รมน. ภาค 3 มอบหมายให้ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 โดย พ.ท.เอกพงศ์ สุวรรณเวียง หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผลกรรมวิธีข้อมูลและสารสนเทศ, ส.อ.หญิง เจนจิรา อ้นคูเมือง พร้อม ส.ท.หญิง พิมพ์ชนา สิทธิจันทร์เสน นายสิบปฏิบัติการ ได้นำคณะสื่อมวลชนจาก จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน โดยมี ร.ท.ปุณยวัจน์ ใจปัน นายทหารผู้ช่วยศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานฯ เป็นผู้บรรยายให้คณะสื่อมวลชนพร้อมพาชมโครงการทหารพันธุ์ดี ที่ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2560 บนพื้นที่ 201.26 ไร่

สืบเนื่องจากสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ภายในค่ายเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก มีพระราชดำริให้มีการอนุรักษ์พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ดั้งเดิมของไทย ไว้ใช้เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน และให้มีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์กันในหมู่เพื่อนบ้าน โดยเริ่มจากนำเมล็ดพันธุ์พืชมาจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย เริ่มต้นจาก 10 ไร่ ปี 2561 ขยายเพิ่มเป็น 50 ไร่ และปัจจุบันขยายพื้นที่ออกไปจนถึง 201.26 ไร่

มีนายทหารแต่ละหน่วยรับผิดชอบ จึงใช้ชื่อว่า “กิจกรรมโครงการทหารพันธุ์ดี” ซึ่งในปัจจุบันสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักได้กว่า 18 ชนิด อาทิเช่น มะเขือเปราะเจ้าพระยา, น้ำเต้า, มะเขือยาว, ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1, บวบเหลี่ยม, บวบงู, ฟักแฟง อัญชันเทพรัตนไพริน 63, หมามุ่ยอินเดีย, บวบหอม ฯลฯ รวบไปถึงพืชพื้นบ้านบางอย่างที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ซึ่งโครงการทหารพันธุ์ดีต่างๆ ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ มีเป้าหมายเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ในการผลิตให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร ให้แก่กำลังพลและประชาชนทั่วไป เป็นการดำเนินการผ่านการผลิตที่ปลอดจากสารเคมี โดยเฉพาะการเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อทูลเกล้าฯถวาย เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่ประชาชน

หลังจากนั้นได้พาคณะฯ ไปดูในส่วนของโครงการเลี้ยงแพะพระราชทาน “พันธุ์แบล็คเบงกอล” และการเพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา ร่วมไปถึงการเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์ปางประกง ซึ่งได้มีการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ เพื่อกระจายให้แก่เกษตรกรทั่วไปนำไปเลี้ยง

โดยทางด้านการศึกษาดูงานของทีมสื่อมวลชนจาก กทม.และจังหวัดอื่นๆ ออกเดินทางจาก กอ.รมน.สวนรื่นฤดี กทม.เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2564 ไป จ.นครสวรรค์ และไปบึงบอระเพ็ด จากนั้นรับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง “การจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน” โดย กอ.รมน.จ.นครสวรรค์ จากนั้นล่องเรือทัศนศึกษาธรรมชาติบึงบอระเพ็ด ตามด้วยการศึกษาดูงานโครงการ “โคกหนองนาโมเดลแบบอย่างความยั่งยืน จ.พิจิตร” บรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการฯ โดย กอ.รมน.จ.พิจิตร จากนั้นออกเดินทางจากโครงการฯ ไป จ.พิษณุโลก และเข้าที่พักโรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์


กิจกรรมวันที่ 19 มี.ค.2564 คณะเดินทางไปทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จากนั่นเดินทางไป บก.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของ กอ.รมน.ภาค 3 ที่ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ จากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ทภ.3 และเดินทางไปโครงการ “อนุรักษ์พลังงานกระจายน้ำเกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2” อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินโครงการฯ โดย กอ.รมน.จ.พิษณุโลก จากนั้นคณะสื่อมวลชนเดินทางกลับ กทม. ไปยัง กอ.รมน. สวนรื่นฤดี กทม.ถือว่าเสร็จสิ่นกิจกรรมใน 2 วันดังกล่าว