ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตเชียงใหม่ มอบวุฒิบัตรให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่สำเร็จการศึกษา และสามารถเข้าเรียนต่อในระดับชั้นประถม

เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตเชียงใหม่ มอบวุฒิบัตรให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่สำเร็จการศึกษา และสามารถเข้าเรียนต่อในระดับชั้นประถม

28 มีนาคม 2021
938   0

Spread the love

โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตเชียงใหม่ มอบวุฒิบัตรให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่สำเร็จการศึกษา และสามารถเข้าเรียนต่อในระดับชั้นประถม โรงเรียนแถวหน้าของจังหวัดได้ทั้งหมด สร้างความภูมิใจให้กับผู้ปกครอง บางคนถึงกับน้ำตาซึม

เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนดรุณนิมิต จังหวัดเชียงใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจำนวน 67 คน เข้ารับวุฒิบัตรจากอาจารย์พรรณี บุญประเสริฐ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดรุณนิมิต ด้วยความภาคภูมิใจ ของผู้ปกครอง ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลาน พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนดีใจถึงกับน้ำตาซึม พร้อมทั้งชมการแสดงความสามารถของลูกๆ ทั้งการเต้น การร้อง เพื่อแสดงออกต่อสาธารณชน และนักเรียนที่จบการศึกษาในปีนี้ สามารถเข้าเรียนต่อในระดับชั้นประถม ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ระดับแถวหน้าของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ครบทุกคน

สำหรับโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ก่อตั้งมานานกว่า 60 ปี โดยพ่อครู สมบูรณ์ กันทะปา ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน 2 แห่ง มีเด็กนักเรียนปฐมวัย หรือที่จบการศึกษาไปแล้ว จำนวนนับหมื่นคนและไปศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ออกมารับใช้สังคม ในสาขาวิชาชีพ ต่างๆ มีทั้งครูบาอาจารย์ แพทย์ พยาบาล หรือรับราชการ สร้างความภูมิภูมิใจให้กับสถาบันแห่งนี้เป็นอย่างมาก ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการอบรมสั่งสอน

โอกาสเดียวกันยังได้มอบรางวัลให้กับบุคลากรดีเด่นและทำงานมาครบ 10 ปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข