ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ “พันดิ์ศักดิ์” ชนะ “ประสิทธิ์” สนามเลือกตั้ง ทต.บ้านแปะ อ.จอมทอง

เชียงใหม่ “พันดิ์ศักดิ์” ชนะ “ประสิทธิ์” สนามเลือกตั้ง ทต.บ้านแปะ อ.จอมทอง

29 มีนาคม 2021
657   0

Spread the love

“พันดิ์ศักดิ์” ชนะ “ประสิทธิ์” สนามเลือกตั้ง ทต.บ้านแปะ อ.จอมทอง สนามเลือกตั้งที่ดุเดือนสายใต้ของเชียงใหม่ ลงพื้นที่ขอบคุณชาวบ้านทันที

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2564 พื้นที่เลือกตั้งในเขต ทต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ของผู้สมัครทั้ง 2 กลุ่ม ที่มีขั้วการเมืองใหญ่ระดับชาติ 2 ขั้วการเมืองให้การสนับสนุน ผู้ลงสมัครนายกฯ มี นายประสิทธิ์ กันทาดง ผู้ท้าชิงสมัครนายกฯ ทต.บ้านแปะ เบอร์ 1 “กลุ่มรวมพลังมวลชน” ที่มีพรรคการเมืองของรัฐบาลพรรคใหญ่ระดับชาติสนับสนุน ส่วนนายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ ผู้สมัครนายกฯที่เป็นอดีตนายฯคนล่าสุด ทต.บ้านแปะ ลงสมัครได้เบอร์ 2 “กลุ่มนำพลังบ้านแปะ” ก็มีพรรคของของชาวเหนือระดับชาติให้การสนับสนุนเช่นกัน ถือว่าเป็นสนามเลือกตั้งที่ต้องถูกจับตามากที่สุดในสายใต้ของ จ.เชียงใหม่

รายงานข่าวล่าสุดแจ้งผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ รายงานเมื่อค่ำวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา (จำนวนคะแนน อาจมีการเปลี่ยนแปลง) ผลการนับคะแนนเบื้องต้นของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแปะ อ.จอมทอง หมายเลข 1 นายประสิทธิ์ กันทาดง (ผู้ท้าชิงนายกฯ) เขต 1 – 1,790 คะแนน เขต 2 – 1,029 คะแนน รวม = 2,867 คะแนน ส่วนคะแนนของหมายเลข 2 นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ เขต1 – 1,746 คะแนน เขต2 – 3,019 คะแนน รวม = 4,731 คะแนน

คะแนนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแปะ เขต1 อันดับที่ 1 นายชัยพร ตากลม = 1,395 คะแนน อันดับที่ 2 นายวุฒิกร สถิตวนา = 1,375 คะแนน อันดับที่ 3 นายอุ่นเรือง กิติ = 1,362 คะแนน อันดับที่ 4 นายนายสุชาติ ปอโซโร = 1,308คะแนน อันดับที่ 5 นายนิพันธ์ แดงปัญญา = 1,281คะแนนอันดับที่ 6 นายหน่อแก้ว แดงดง = 1,132 คะแนน

คะแนนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแปะ เขต2 อันดับที่ 1 นายสุรกิต บุญทา = 2,525 คะแนน อันดับที่ 2 นายพันสิริ อินทะมา = 2,134 คะแนน อันดับที่ 3 นายเฉลิม แสนสี = 2,037 คะแนน อันดับที่ 4 นายสุวรรณ นันตา = 1,967 คะแนน อันดับที่ 5 นายชู ชาติ วงค์ห้อ = 1,932 คะแนน อันดับที่ 6 นายสายัญ เต็งนุ = 1,643 คะแนน.