ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เขื่อนแม่กวง จ่อเข้าสภาวะวิกฤตน้ำเหลือเพียง 22 % หรือ 58 ล้าน ลบ.ม.

เชียงใหม่ เขื่อนแม่กวง จ่อเข้าสภาวะวิกฤตน้ำเหลือเพียง 22 % หรือ 58 ล้าน ลบ.ม.

1 เมษายน 2021
759   0

Spread the love

เขื่อนแม่กวง จ่อเข้าสภาวะวิกฤตน้ำเหลือเพียง 22 % หรือ 58 ล้าน ลบ.ม. ผอ.เขื่อนแม่กวงเผยว่าจากสถิติพบปี 2559 เขื่อแม่กวงมีน้ำน้อยที่สุดเหลือเพียง 27 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 10 % จากความจุ ในฤดูการเพาะปลูกปีนี้โดยเฉพาะการทำนาต้องขอความร่วมมือให้เข้าฤดูฝนมีฝนมากใช้ทำการเพาะปลูกเป็นหลัก ส่วนน้ำอุปโภคบริโภคฤดูแล้งนี้จะไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอน แต่ทุกคนต้องใช้น้ำอย่างประหยัด ตอนนี้น้ำระเหยวันละ 2 หมื่นจากสภาพอากาศร้อน

สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการรายงานปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ 2 แห่ง พบว่าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณน้ำ 103 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 39% และ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปริมาณน้ำ 58 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 22% ส่วน อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 19 แห่ง ปริมาณน้ำ 37 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 27% ปริมาณน้ำ 80% – 100 % จำนวน 2 แห่ง (เชียงใหม่ 1, แม่ฮ่องสอน 1) , ปริมาณน้ำ 50% – 80% จำนวน 6 แห่ง (เชียงใหม่ 3, ลำพูน 2, แม่ฮ่องสอน 1) ,ปริมาณน้ำ 30% – 50% จำนวน 6 แห่ง (เชียงใหม่ 6) และ ปริมาณน้ำ 30% จำนวน 5 แห่ง (เชียงใหม่ 3, ลำพูน 2) ซึ่งปริมาณน้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เหลือน้อยใกล้เข้าสู่สภาวะวิกฤตเพราะเหลือเพียง 22 % เท่านั้น

ด้านนายอัธยา อรรณพเพ็ชร. ผู้อำนวยการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียใหม่ กล่าวว่าจากปริมาณน้ำที่เหลือของเขื่อนแม่กวง ซึ่งยังเป็นการส่งน้ำตามรอบเวรเพื่อการเพาะปลูก โดยเฉพาะการปลูกข้าวที่มีกว่า 4 หมื่นไร่ คงเหลือรอบเวรส่งน้ำอีก 2 ครั้งจะไปสิ้นสุดวันที่ 27 เมษายน 2564 จะมีปริมาณน้ำคงเหลือ 38 ล้าน ลบ.ม. แต่เนื่องจากที่ผ่านมาสามารถลดการระบายน้ำลงไปอีก 2 ล้าน ลบ.ม. คาดจะมีน้ำเหลือราว 40 ล้าน ลบ.ม. จะมีน้ำใช้การได้อยู่ราว 26 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำต้นทุน 14 ล้าน ลบ.ม. แต่สภาพอากาศร้อนการรั่วซึมในแต่ละวัน 2 หมื่น ลบ.ม.

หากมาดูสถิติที่ผ่านมาในห้วงวันเวลาเดียวกันนี้พบว่าปี 2559 มีน้ำเหลอน้อยที่สุดเพียง 27 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 10 % ส่วนปี 2560 เหลือน้ำ 55 ล้าน ลบ.ม. ,ปี2561 เหลือน้ำ 85 ล้าน ลบ.ม. ,ปี2562 เหลือน้ำ 96 ล้าน ลบ.ม. ,ปี 2563 เหลือน้ำ 66 ล้าน ลบ.ม. มาปี 2564 เหลือน้ำ 58 ล้าน ลบ.ม.เท่านั้น

DCIM101MEDIADJI_0910.JPG

อย่างไรก๊ดีในการเพาะปลูกช่วงฤดูฝนของการทำนาต้องขอความร่วมมือชาวนาขอให้รอมีฝนมากน้ำมากเพื่อทำนาเป็นหลัก เรียกวาใช้น้ำฝนก่อน ส่วนน้ำเขื่อนแม่กวงจะเป็นตัวเสริม แต่น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคขอยืนยันว่าจะ ไม่ขาดแแคลนส่งผลกระทบ ทั้งนี้ประชาชนยังต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด

DCIM101MEDIADJI_0917.JPG

DCIM101MEDIADJI_0920.JPG