ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เปิดตัวข้าวโพดพันธุ์ใหม่ พันธุ์ข้าวทิพย์ อีกทางเลือกของเกษตรกร

เชียงใหม่ เปิดตัวข้าวโพดพันธุ์ใหม่ พันธุ์ข้าวทิพย์ อีกทางเลือกของเกษตรกร

4 เมษายน 2021
1099   0

Spread the love

เปิดตัวข้าวโพดสายพันธุ์ใหม่ เป็นข้าวโพด ข้าวเหนียวหวาน พันธุ์ข้าวทิพย์ มีความหวานระดับ 13-15 บริกซ์ ปลูกง่ายทนต่อโรค ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร

ที่แปลงสาธิต การปลูกข้าวโพด ข้าวเหนียวหวาน พันธุ์ข้าวทิพย์ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายประยูร ตะริโย ว่าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเกษตร การปลูกข้าวโพด ข้าวเหนียวหวาน พันธุ์ข้าวทิพย์ ของบริษัท ซันเทค เทรดดิ้ง ซึ่งมีเกษตรกรที่สนใจเดินทางมาร่วมงาน พร้อมชมแปลงสาธิตการปลูกข้าวโพด ข้าวเหนียวหวานพันธุ์ข้าวทิพย์ ขั้นตอนและวิธีการปลูก ซึ่งทางบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ

DCIM100MEDIADJI_0943.JPG

คุณสุนีรัตน์ ไชยเมืองชื่น กรรมการผู้จัดการบริษัทซันเทค เทรดดิ้ง เปิดเผยว่า บริษัทมีนโยบายพัฒนาและขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณ ผลผลิตและความต้องการสินค้าเกษตร โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านศักยภาพ และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ทั้งยังมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้เกิดการประหยัด จากการขายขนาดการผลิต ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงของต้นทุนการผลิต และเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันการผลิตภาคเกษตรของประเทศ จากการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีมาตรฐานการผลิต ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยกระบวนการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมและใช้พื้นที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนามองเป้าหมาย พื้นที่-คน-สินค้า เข้าด้วยกัน โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ การผลิตทางการเกษตร ที่ตอบสนอนต่อชุมชนในการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถดำเนินการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นหลักในการดำเนินงาน ในลักษณะบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทซันเทค เทรดดิ้ง มีเป้าหมายการดำเนินงาน ดำเนินการกับสินค้าเกษตรประกอบด้วย สินค้าส่งเสริมการเกษตร

กรรมการผู้จัดการบริษัทซันเทค เทรดดิ้ง กล่าวอีกว่า ข้าวโพด ข้าวเหนียวหวานพันธุ์ใหม่ เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวผสมกับข้าวโพดหวาน เป็นข้าวโพดที่ใช้น้ำน้อย จึงเป็นทางเลือกทางหนึ่งของเกษตรกร ซึ่งก่อนหน้านี้เคยปลูกหอม ปลูกกระเทียม อาจกำไรน้อย การปลูกข้าวโพด ข้าวเหนียวหวานพันธุ์ใหม่ อาจเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง อยากให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาเข้ามาชมดูว่า พืชของเราเป็นยังไงบ้าง รสชาดเป็นยังไง ความแข็งแรงของต้นเป็นยังไง ทนต่อโรคจะมีความแข็งแรงระดับหนึ่ง และที่เห็นในแปลงเกษตรกรยังไม่เคยปลูกมาก่อน ไม่มีประสบการณ์ในการปลูกก็สามารถปลูกได้ เพราะฉะนั้นการที่จะมาปลูกข้าวโพดพันธุ์ก็ไม่เป็นเรื่องยากกับเกษตรกรท่านไหนเลย

สำหรับความพิเศษของข้าวโพด ข้าวเหนียวหวานพันธุ์ใหม่นั้น จะเป็นข้าวโพดที่มีความหวาน 13-15 บริกซ์ ปกติข้าวโพดทั่วไปถ้าเป็นข้าวโพดข้าวเหนียว ก็จะมีความเหนียวอย่างเดียว และข้าวโพดหวานก็จะมีความหวานอย่างเดียว แต่ข้าวโพดพันธุ์นี้ เป็นส่วนผสมข้าวโพดข้าวเหนียว ซึ่งมีความเหนียวนุ่มและมีความหวานในคำเดียวกันเมื่อรับประทาน

ในเรื่องการตลาดรองรับผลผลิต ทางบริษัทก็กำลังดำเนินการอยู่ พยายามส่งเสริมให้ชาวบ้านนำเมล็ดไปปลูกและจำหน่ายในท้องถิ่น อีกส่วนหนึ่งทางบริษัทก็มีจำหน่ายเองอยู่ที่ร้านในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใกล้กับร้านมูลนิธิโครงการหลวง โดยทางบริษัทก็จะช่วยเหลือทางด้านการตลาดเป็นการรับซื้อผลผลิตบางส่วน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ทางบริษัทได้ส่งเสริมไป